VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
รวมการค้นหา306ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 44 ,ไม่ปลอดภัย 262 。ชื่อไฟล์ “00大唐双龙传” 85% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:838004af02e650880f5fe066e0d33146
SHA1:1d25f04211a655cf521dda900e753fe7a7b099f7
30953 JPEG image data 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:768c7774d48f0cd9bc1de2eeb7f72e70
SHA1:7a81673966470089f056e750ca85576e3d722416
85155 gzip compressed data 3% (2/51)
3 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:69a4dc84a597f236b5912acf18406fcb
SHA1:328112eadd139f396a8fc895d4847555dfc28cf0
405 compiled Java class data 0% (0/51)
4 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:5be2b664fe0efa9681f4bd7167aa802e
SHA1:20a157f154ccb8ccd3cf4886574bcad3fcf0ca00
72 data 0% (0/51)
5 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:4ea1c5e6191dc505cd45083c5d0b47e0
SHA1:8d0428256bc67003302b9e13c80f4d07d54def69
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
6 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:405b689c898c3e246a7fadc59f62b686
SHA1:776ff74411cdc7115da83b8e9d9dd634cf2908b1
1161 compiled Java class data 0% (0/51)
7 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:32cae1abb8c0f6c0c1915d1c98d6e3d5
SHA1:74fb72402b11cdf1dded3d17bbe7189eb057bcb0
1393 compiled Java class data 0% (0/51)
8 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:24e1612d9efd7e7d89b4d0f393451547
SHA1:c237208ed48979ddd3f2789d8261be2691299af4
420687 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
9 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:11de5a34b0d52ffe9233c8933600ee95
SHA1:e7d55ec24e6ca9069177efce4c8c76939b28232f
24497 exported SGML document text 3% (2/51)
10 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:159c38b905141f6a25ea64bb3fe24f6b
SHA1:9e8bedded35eef14f5dedb18750763f544dc0670
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
11 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:fff835e5afb2c27887e4dd613df99f7e
SHA1:756e9e9c11d1442a1eb727528c1f52d15f00be4f
3770366 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
12 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:ff0d1e5736231049a4c35d26e86cb050
SHA1:187c356404530aa7b6a330d802c30ad7d6c8dfb3
798720 PE32+ executable for MS Windows (DLL) (GUI) Mono/.Net assembly 7% (4/51)
13 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:fe233a0262f285c40ba55b2bb4309eb0
SHA1:4c3bc7902e70b1bf9568571308c11c6305e658ec
591 compiled Java class data 0% (0/51)
14 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:f971bb7aeb5b33c8129f651d2eb132d1
SHA1:b9af0de2cab7ec1b61d23f1d9133b45e9db20a89
48870 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 25% (13/51)
15 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:eb52993696858d2b2288b64db037b040
SHA1:e21574c18a8d3626a6ad5af80a3254a3db0eec9e
420673 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 19% (10/51)
16 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:c8f8db170ef2c71e0c730d4def7fef49
SHA1:19472acc6dbdd6fa875b9483e2765474751080a3
420689 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
17 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:a04926b1dce57f5dc529ee4d22a68e5e
SHA1:db86b08314b62874f8bdec41a6abdd8b0572ea8f
545707 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
18 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:74120a814ef77d8510492fb42b282f0e
SHA1:17d6b7c169d9be35d698ec49433af7a43ba67921
279004 Dalvik dex file version 035 13% (7/51)
19 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:4a2a3934d5466c542ccac19516ef0492
SHA1:0efd6b7247a0ff437e5cf2ff65e559a450c536d4
3175723 Zip archive data 7% (4/51)
20 ชื่อไฟล์: 00大唐双龙传
MD5:8c4884ad586b3273125b916149f8b1ee
SHA1:9b5843d06237b094955295cb65be71285b4ca6ea
79903 gzip compressed data 1% (1/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 16  Next»