VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
รวมการค้นหา317ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 49 ,ไม่ปลอดภัย 268 。ชื่อไฟล์ “00大明王朝1566” 84% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:c9afcbd6123a77777cef815554ef3fbe
SHA1:5d2b2e2357f70a42ccc7d5e1548cc2b2b4dc430a
136 Zip archive data 1% (1/51)
2 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:c17c610f55ce73ca9e4aa91304916233
SHA1:2f5c8c44750cfea1269f56cf908be62e4c1eb0fe
3361730 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
3 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:b896bfbf21695097370231782c5746e7
SHA1:c6be973ce940f697a6d376c820b9e3d352f99a36
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
4 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:aea6a3fd88c493207f18a4fe76561338
SHA1:791a8360831473e73b5c06b72cb18638d3071dff
3791871 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
5 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:a3df811e180ceb9c79fae83bbecab15a
SHA1:2f24692fd4903af97e4099b4c0a68469961b17ca
626 compiled Java class data 0% (0/51)
6 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:827725070d03d861d292abd48abbe2bb
SHA1:16a363d39f08fa5119f3ca82dcd08a6d67110bcb
5832576 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 0% (0/51)
7 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:32d62deec274d58ee857defa6b9487ec
SHA1:d703136ee76e23cb9514b147b60b0e22d33d29c0
16293 JPEG image data 0% (0/51)
8 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:08a792b99ad9044c17d1afe62cde6265
SHA1:44803f3086e6361023dddeaeed4a09f173b69147
50286 HTML document text 25% (13/51)
9 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:9738a8e8ddf92db99f741e08d616a00c
SHA1:2408c4ab478b69e18fa498f03482d6d5828584f8
63810 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
10 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:8a5435c78d49e8c062136456556dc4d1
SHA1:4cd12e6ebddf896c91d6f37c5d6c00b8fe4f622f
636 PNG image data 0% (0/51)
11 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:7ceb6c2d459f7109fd31f488e798a3b9
SHA1:6074b2b0b5d7ab0472308a13716b5ca93e101268
82707 gzip compressed data 1% (1/51)
12 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:70295e226ef914d30fb1de1756d87991
SHA1:3ba79b5d90a75c1a25974d6457954793ef97fb53
506 compiled Java class data 0% (0/51)
13 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:6325e4ce24e5a21fd417e873b10f0f4e
SHA1:0b30a531c965c1b534d5b472d219df7516a6c533
7632 HTML document text 0% (0/51)
14 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:556fd964a99ef782121f10779f14895a
SHA1:3695d7e4741c9696eb6fd7354536e527b12c2686
63813 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
15 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:4777debe67ffa4428105d4907d13aaa7
SHA1:7e12f986a0064e8574bca9d337ab6723f8408a8c
26203 gzip compressed data 0% (0/51)
16 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:3a10617b77e7750b824182dcf56ea59c
SHA1:032cb682d4a5e8f7647d691ab9c10197a67d9bed
93468 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
17 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:2ba86073370d7045e97d7e83fdaabbb6
SHA1:6bacb3225949ac15ee75c1a4fd5352838125fd9d
16170 HTML document text 0% (0/51)
18 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:1d97d28b727e51b039599c5296a05e04
SHA1:897da7bb156e562e7130a56d080ee3590b06aca0
4500992 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 17% (9/51)
19 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:05bf17eba09adc254a9c81d47355bf0a
SHA1:5a6970a22ad9fd6d59b6095eaefac0bec1a8ae55
414 compiled Java class data 0% (0/51)
20 ชื่อไฟล์: 00大明王朝1566
MD5:063b0f6dc2436ee7a7fb46f6ac81f23b
SHA1:f9fe2f782a4ecb095e412db07e98b19fe84787ab
90266 data 1% (1/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 16  Next»