VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00大秦赋
รวมการค้นหา280ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 51 ,ไม่ปลอดภัย 229 。ชื่อไฟล์ “00大秦赋” 81% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:ff836cbb27b1a1490c8aff9f18339137
SHA1:cd4d141e4cafe4a4591fd88f9853294f618c8cce
1815040 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 7% (4/51)
2 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:fe97cb07dd42d04adbfef69ec941d065
SHA1:a3dbe5bd363ec335ccf45ba69795c8b25201df14
23552 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
3 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:fdb750004762f18b6011b84ae0100e27
SHA1:d7712ea37f90196e91b6803b43ce61d764e0aa4d
4913700 gzip compressed data 1% (1/51)
4 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:f2c7bca83171795478a2eb774345f08d
SHA1:852534d83ddb55e48e528d35dd510b627cc1b5e0
1817463 gzip compressed data 5% (3/51)
5 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:dcf6a0dac6c7725cd3addb412c0fdafd
SHA1:9f73ff772d16c4912e8d28fa9adc7ba2747f7cbb
15830 FORTRAN program 0% (0/51)
6 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:b55a8dada1d825b73c811101b06e012f
SHA1:492df8a25228b84f5f9ec7e34f4ce3cd7dd1e4ac
918680 PE32+ executable for MS Windows (console) Mono/.Net assembly 0% (0/51)
7 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:8ae689cfb6ad92329a51d90c8efba566
SHA1:17f22c13570d308939941d399c1f2b36150697c7
559808 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
8 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:5f7f3167f54f29c356dc966049558a7e
SHA1:dc801447d7655a83b24154ec0c70baee6b3fb407
417379 ASCII C program text 3% (2/51)
9 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:3556be7501621a90e038d06df960fa83
SHA1:b77a3741a1606d13ee4dbaad87bd6d5e9217e820
63805 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
10 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:e926a533fedf944c3cb4ff172c1c884c
SHA1:dfee824ecfcb29a67e0c433f6d65de3c11c0ae11
88754 Zip archive data 15% (8/51)
11 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:e3fd263696d38dad397906ccb1f1b315
SHA1:d3ffbab5fbcc10e93bc39811bbb6a6af27145a16
1963276 Zip archive data 11% (6/51)
12 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:d4de6768ece96ecee73b3f530c55855d
SHA1:160f2a315ffcec0e1a77d83cc16ead1b69ad9293
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
13 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:c5ed3663632df2663a50ec19ace2e22b
SHA1:c1df66f7867c77db5e08f9dc5386bfda8599607a
278952 Dalvik dex file version 035 13% (7/51)
14 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:b55b59d68ef992d5021624f0afc45f11
SHA1:3481749a3987768f619d61b2e969e0d7aa25f9c5
3792124 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
15 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:a4d8c40a369d8cac87c7c20b462a1433
SHA1:2d599e98bd482c0aa63e7e381583b4ffa91bb022
111896 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
16 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:939aae7f2c10d7f28a4fbc03466aa9f0
SHA1:e349c0e053f60f41dcff585c948633c83732f055
570436 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 17% (9/51)
17 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:77fe3a5bd946e131a07d1c587a7b7caa
SHA1:45c3691a6c21cfa8d03fe77f585bcc6186adfe6b
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
18 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:51ead5b6baabc2cb558a31c288a613ef
SHA1:7513492ad8cdf6788548224c536a3b57ab2a701a
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
19 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:2de8980a34f7ac078b84b89376c7e90b
SHA1:c40de4b07c4e35282823fd2c49133dcf4c04cb1c
78275 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
20 ชื่อไฟล์: 00大秦赋
MD5:090859b3134fff905ecae025461fde06
SHA1:efd51c7d420cc2bb08d27d75f528cf5035bd1101
215516 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14  Next»