VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00天地劫
รวมการค้นหา346ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 53 ,ไม่ปลอดภัย 293 。ชื่อไฟล์ “00天地劫” 84% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:9eb7dec8b9dafc9f199c235d81a311d9
SHA1:ff9d1e4b2fb07337ce92cc778b5cdd1f02904fbe
340097 Zip archive data 7% (4/51)
2 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:7648ba4f18ca022a7a9063bec2c5a55c
SHA1:fc85e5ca102a439b24d21fe9c657cb0d89e7cfb9
1003520 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
3 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:55ff9153db207291768799ae1ae5430a
SHA1:488d5008382c5d496de13ac21b91d1842c6c8b31
144023 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
4 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:3e7b6c55c2050fc747110b994d5f9acc
SHA1:b9651594993ac52607d5785ede391497627f7a4d
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
5 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:26a5a69429cea13479cb4d0d6d0f9e88
SHA1:2b17cc085746afdc6905b5ad72b7eda27a913063
89419 gzip compressed data 5% (3/51)
6 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:1035244bfcd53e89f73bc75c368051cb
SHA1:30c9a7c77513d72a5578a883f735b11e5653e017
581136 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
7 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:a40e48d4646f16c40b022f9fb2c73504
SHA1:e9c391abf22e58d3ea0614691ed3bd3799865ceb
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
8 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:78369f69c324d752e48ef3712f898066
SHA1:57b42ad363b2904fd1115267ac351e50a4924473
3160089 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
9 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:4a2c7076442a5c828b93b8642086272d
SHA1:2870de6cb91b9432f8b854a600b7d4f44f593ef8
508416 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
10 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:1e9c9f864371358ee4b7dd4c9c09e2b2
SHA1:dc24ecb0491938883fe4a79f5a24176d99c9eb7a
561680 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
11 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:ee51c590c8d3bebe57990b2ec1a2a84e
SHA1:7b44a0317e92acea0c036ac63ba9c6fc37467499
114688 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
12 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:e8ff5c00092f2cd5d3253afb5a63f977
SHA1:ec2ca32af52d5259b9462a58aff54fcbd62ff864
315 data 0% (0/51)
13 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:e3c10932f68d6d52c5e8b98682128fc6
SHA1:ef99e16ac1e78b211bcbedaf179bad8cf2c45890
5001216 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 39% (20/51)
14 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:de7a66873b848cfff514404557d8f9b4
SHA1:fe4bd6f5b583c9c12569e6f9a0f1740c035048d5
6196552 Dalvik dex file version 035 0% (0/51)
15 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:cee76865dbf8e86feebb66157121e2d6
SHA1:5e79719fc1abaee6566d190077151fb33d74ffd0
18186752 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/51)
16 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:bb3b5210abd8a1245e53cd01d32c8ee0
SHA1:cc8f14e1f6844398d5a1ca5b5c9cf9acd8a593c9
114688 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
17 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:a6e89ca7e8c4006f452a4456e8fb589a
SHA1:df7cf1cb8cac39235e5553604e3905c0195823cb
294962 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
18 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:808dce5d553d7704d97071a505a176c7
SHA1:996b6a0e9fa291b665e4a7c84ace328acf11412f
626688 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
19 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:515e220a295c64ab94d2b943262424e9
SHA1:70f0f91c78e7e4ce9bc2709c8d00abae2e0f2299
415208 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
20 ชื่อไฟล์: 00天地劫
MD5:2134b3dd0f018b54a571384e27bdb27c
SHA1:926171f8df869b908d3cb9ca728e8b4eee3066d8
318969 ASCII text 9% (5/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18  Next»