VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
รวมการค้นหา332ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 34 ,ไม่ปลอดภัย 298 。ชื่อไฟล์ “00天龙八部手游” 89% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:3d891af7a2a4b124dc7b9e19e4004d17
SHA1:eee49b19bcd9519e8ce049d7f4cfc56b168d1714
234009 CDF V2 Document 7% (4/51)
2 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:a79d789bbef04f78052eb0071e9b5c3c
SHA1:6ae26e3361747edc8aab237a7fd5b2884ca42576
89237 gzip compressed data 3% (2/51)
3 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:82bf8ae34da10a42760f2a58523bd52d
SHA1:dc590ae8123b5278bd2ec11a044f129a0e2c4115
560000 HTML document text 21% (11/51)
4 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:5cad111c073a023647c885d90a14fff9
SHA1:cebb3008e293e26263a9a665f87c5e48511dce67
228700 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 3% (2/51)
5 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:44a8204c3bff9ce798ee1a7ea3e91c0e
SHA1:731a611ae3289852cb677315536c5ef67b108f94
728581 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
6 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:2cf26b85de4687e10c116decc5109fb0
SHA1:3c13a20e8c326458958af810080f0a1b0d7238e5
119011 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
7 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:164917848db73404d4a096e4753eb8b7
SHA1:5bf89dd4924d1a949143a9f0aa27bedf6bfd3546
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
8 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:b20dce3cfc26dbb706c044b04c0299c6
SHA1:a460a5963bfe3f10e53e150f0c5c6cf013238cf4
872448 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
9 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:85b1a0247dd96e55dd82b352ba2049cd
SHA1:9042e79990f5a9abb4944ee85730efe50113eb34
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
10 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:5651fba3b15e19c912548834df145391
SHA1:03e439afdf45fc664a68efbc701584038534e422
475219 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
11 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:29c4157d1d7ec13a1ce7da4d0a242c86
SHA1:55fd83f88beb7f535c7e2cd72624244f6293674b
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
12 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:efdaa41274d6f6e1dc1472c5487af02f
SHA1:2ff9c3ac7f25d83fe13af90675ef7bf476f221b9
78275 data 9% (5/51)
13 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:ea7016ac57497102230bc887447a4a74
SHA1:fc8ec456779f75149165bfa8caa477337c08f487
60692 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
14 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:e52feabb7b721994703efb3d0552fc72
SHA1:8cf91949697d908c1cb5594e5c08f2c4d82cd91c
1515 XML document text 0% (0/51)
15 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:dfc3a241a7b37c081998a7046c75d279
SHA1:e6e98fc77a53a64640736f9092fe57cd3d5edcd3
2740 compiled Java class data 0% (0/51)
16 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:d3ba8b3ba6c69dd7906c7fe9bf0a009b
SHA1:4d0232c9ab1a53e002484b7d2992b25605f30302
754688 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
17 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:c0f98b15951640e0e36bb69f5358c22c
SHA1:95aef2eb707fb69b8daa5b72b96b531434c36b4e
428516 gzip compressed data 21% (11/51)
18 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:ac90ed4fe84400be11ab5063d9adabee
SHA1:f51740e36f1ec9be72c5dbd52d85946474736c19
508416 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
19 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:8eb3af30833f9e465052b109232a3e67
SHA1:ec4efc16b085ccde6fb01693d037f0cfb9509843
220126 PDF document 1% (1/51)
20 ชื่อไฟล์: 00天龙八部手游
MD5:5e8df62a0f70985f6872000850628c2d
SHA1:5b6ad303c7cc3cf6563e3eba82fa2c12b7f80fc2
905216 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 17  Next»