VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00奥特曼
รวมการค้นหา350ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 59 ,ไม่ปลอดภัย 291 。ชื่อไฟล์ “00奥特曼” 83% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:2ff4eaddc579a35e7877dd5f77724be5
SHA1:9cb1f7dbe7d12c1de2f0a2599d78cd0e0482de5c
313616 HTML document text 21% (11/51)
2 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:98b6d075b8aaec7b635491c255e09d3e
SHA1:ce4dd793526b2fc5148b4edf3320095128486da1
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
3 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:7089dfddca8f70a14248fe97b7ea9410
SHA1:ab636ac54a56647ddaf42051eef5b6d5bfed8bef
394752 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
4 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:527bdea9686386845ba986588eec09cd
SHA1:0028979d89c9a9465f02acd47489445eafde6130
581136 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
5 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:3b446379f6d7959e9283e3830cb3a97d
SHA1:f48f3ea2a5271e516560851784cc7d4665e24886
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
6 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:2399c629083b17c8a7d09d90a2e23960
SHA1:9aa0e4e02bc1b2d8a0833ae8d5f352a0e2bb8b43
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
7 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:0d31263a2b5b6b57a7cfc28c86bc3929
SHA1:ec3a8291e2665f232a28ffcd8951c9adbaa9082d
1663120 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
8 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:9d97dee74f4fcf1632cb3511e9872ccd
SHA1:f47fd3d79b31574394e608f7f353d4537d35c145
311851 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 43% (22/51)
9 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:71f5710b5c135f73efa8740b5d41312b
SHA1:71ca8fd0f3d9dd6a7d09335bf13cd7e6241dcfce
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
10 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:449f9202579fc5dcb8efcf42a36c0fa5
SHA1:427d59ddb67ebdd6909760a707dfd32ebb4c7dc1
339968 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
11 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:1887c2857574be2b72ec632b7bbc6110
SHA1:1cf1e7223159a24fb36b70ce31bb02af629594e9
82432 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
12 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:ed982c5c9fc1eaa459dddfc36dfe7173
SHA1:4dd8f565948650d53899173f1003aeb2c053ecce
2018794 gzip compressed data 3% (2/51)
13 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:e8551fff782f894178bc98503b70301a
SHA1:057d7210d70cdd4ef15052e15e920c6004ff6d98
51712 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 41% (21/51)
14 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:e306288354a5e091d0d5b73a32273dc0
SHA1:e2d1b03b46f8b7a3050b1526913112f820d89523
1924715 PE32+ executable for MS Windows (console) Mono/.Net assembly 0% (0/51)
15 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:ddcbba6e822395b11a05ee09b0bb330d
SHA1:661c949f9feea65f1376f8397973ff6a69606176
118422 ELF 32-bit LSB executable 7% (4/51)
16 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:cc4ab0c7ccd42ab51ba54499dcd9b3e4
SHA1:ebf2d7227765a453c25421d5ade4b5ce85a20b32
5553888 PE32+ executable for MS Windows (native) Mono/.Net assembly 0% (0/51)
17 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:b8252e8b2e01046b7c882cba7b75e37a
SHA1:32ed0fc19123e7ccb5bec32506554146573f6f31
261120 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
18 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:a41960b84fca9517dce3674aa19b6cc5
SHA1:9deb6341e0a023c38825657fa4e1a2ea8313a2a6
11611689 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
19 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:7a1b61f1ce4c63c01003928947635f1d
SHA1:09e56a64c9885aaf154607ca31e8abc6b863bb34
174200 CDF V2 Document 5% (3/51)
20 ชื่อไฟล์: 00奥特曼
MD5:4af7749358b0422866c9428afce52b3c
SHA1:718aff7dc140839042b6ff8484d70bec6fe373a0
172736 CDF V2 Document 5% (3/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18  Next»