VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
รวมการค้นหา214ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 24 ,ไม่ปลอดภัย 190 。ชื่อไฟล์ “00娘娘腔” 88% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:a39290dad2e3b9a9e329307cd86a0f18
SHA1:cb7758616c484fbfc28de2e30193726b5e245737
1164991 Zip archive data 13% (7/51)
2 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:7d2e7eca271e5049524408cff375ff8d
SHA1:88939b8d63ebfa39f3ced5cc994392300bcec975
1003520 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
3 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:5a192e5db600452d738771b57804b24c
SHA1:62a9f4838fffadbb29935c7c97950da1b923c9fd
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
4 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:41fd8ac25162e16362b3832e29e73604
SHA1:d7ac6b6f8d589286c50afac41588ce68610f6039
3986644 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
5 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:2a5e437060a3665d939c68d24a187911
SHA1:0eeee36b6e01f9b87f5128e6d4809074016443cf
128055 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
6 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:13b4f1c220739021ae7bde8a1fb565b7
SHA1:e41c35bd583942fcccb07071b46e1be30d94ce61
728581 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
7 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:abf59e7fcba28ae020636fd68c079656
SHA1:c800cf73c7555d9e5f50f5e69c339e479c0ae3fd
78275 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
8 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:7fcb7c6ca233686cbfd11164c884c3f9
SHA1:7c7bac4a46a60d51e2b4e4cbfb7391df057bd79e
8823590 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
9 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:51555c55f20d2a0868b323f9d69554a1
SHA1:770f0149ff0300a635eb1d48f6c10505f4307823
7864897 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
10 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:251aa0fd7cf35a8fa427e6ef2e3beb18
SHA1:420fe940e59861c40f6529a74c34951211315dcb
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
11 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:ef2ecd46789a5a6b96418d2dc4162ee9
SHA1:565234f3c2d2941877e2b6115635d4bc87f88637
51167 PDF document 3% (2/51)
12 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:e9ce80b1840e8fd5bdfc975830d6ed7f
SHA1:1ae56608d1d9b25791a47e4f12f4eb576a6a3aae
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
13 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:e49d6bc5a14ddc95280e6dca98e9dbd7
SHA1:192297cb5f9664887d093a5d19ab2213242634ea
206848 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
14 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:df30a2dfe88c88f0ac51bbfea0bd5c4c
SHA1:687eeec5e31bd50ecced2e9df0ec91f9142691b0
7907328 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 39% (20/51)
15 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:d181eadc4034a50a18d0155b4be831f9
SHA1:c73880fc2a4f8ac16e4fd38ce91e1f888d6ad6dc
2112646 PE32+ executable for MS Windows (console) 11% (6/51)
16 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:be66ba5e92e3c73633158007f37882cf
SHA1:7ef0efece2ae1e2008226ae82493a027faf57060
9308 PNG image data 0% (0/51)
17 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:aa1db8cee73a176fc701bdb19422fe8d
SHA1:8399174cd525d0fd1579902ef6033dd150b0c46a
1419840 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
18 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:8887126f83a94210fb2bcb0cc4d47e73
SHA1:2b049f4d1cbf33dd1563bed00a08985a345f2cbc
473040 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
19 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:595544cbe285f005145b68824d119c32
SHA1:ae8c98dce493ce82db7fa93ee6edad21ad23bc71
185856 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
20 ชื่อไฟล์: 00娘娘腔
MD5:28e32754ead35a3cbc45a9e64406c093
SHA1:31b5aadb93d90854cd25208d2d04f87ff84687c6
109919 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10 11  Next»