VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
รวมการค้นหา300ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 34 ,ไม่ปลอดภัย 266 。ชื่อไฟล์ “00宠物小精灵” 88% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:59915aeb4c0eaec413bc3cd2fe7b888a
SHA1:4ae0c5a79d26cf93f8cf377f601631f96de27bf6
1707 XML document text 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:4c02d9dc853322ac7a04a8ec58307078
SHA1:25ba438e4b238eb11ac209c7f05619b44626e1ac
79733 gzip compressed data 1% (1/51)
3 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:3e06ca4c9e445f5bcf9f900eb5052fa5
SHA1:879635aec7d94c45080c509e66fa524dd7c14c4f
3778462 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
4 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:303dce7b4a88ef5900b8fe4804a52e68
SHA1:9b50ed17ed2869aebd1bed1e9026efd4afa77016
598 PNG image data 0% (0/51)
5 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:2269551f0876d391c709b5f6648504b7
SHA1:70e77a9ab12ff316d0d1f67ef1a997d26f65ec33
852 PNG image data 0% (0/51)
6 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:0d80275ed1d0581799ad6fa185c46db3
SHA1:6318023bc86228d9d37a5e5abd0c1a4cef29c469
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
7 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:0ff1f852b1064afcb25856dea502d0a4
SHA1:999a881ea85802e3596e14b71563f87b2362e033
2125444 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
8 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:ffcc18ac3712ab93f05c4f157b556274
SHA1:9a5cb977e63d814a7f73d58a8e41f2a2730720d8
6823776 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
9 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:fee1d6d2bb898c2922fd1f67ee85ee9b
SHA1:5269226f43d4f13d9824525932bd37f665a7f665
175 ASCII text 0% (0/51)
10 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:fdf869d658136a545d864961ad03ab1f
SHA1:cd62be6295110bce1088f1d1dacf0183f2f48db5
5687567 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
11 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:f71fc6e94931cb806ab27bc9b2ba7a79
SHA1:e908d196fead1099fac9cfcb3226ef49ae7e0612
214883 Zip archive data 11% (6/51)
12 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:e71849bf5c9be9166bb4781f3ec07fbc
SHA1:1703b1f9bb86e8a5caac2a8a8f55b79150c0a6e0
323836 HTML document text 21% (11/51)
13 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:c1c9f4af11ba0eab5df57b1094cd3121
SHA1:1603bd55ea1f5418d93fa3fa935091f1655c0ea1
133545 JPEG image data 0% (0/51)
14 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:978f28173c1815622f6be1f3b923503d
SHA1:f8ea4c223a87cb55afef19272f4d0cfc426513bf
140628 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
15 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:6c26ad6c09c7926974bc34f96399ffc7
SHA1:3cb9c479c83b03b079f13afd0f4567c1ac403e9b
17571 HTML document text 0% (0/51)
16 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:421c6d74ec07c705eb7614a500114659
SHA1:15281c06abdb262cc4d8ce3046149168ff22620b
757360 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 21% (11/51)
17 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:6955ab61a84f2fdbae88110724e08102
SHA1:f5573b3a73f35b90e1f259f74653410c80829574
1825361 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
18 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:f5fca6ddd9c3624a7dda67cda2d00e3a
SHA1:bcdb37123a728b259c7f517d11b0c9f64938f4f2
398136 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
19 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:e8e0e6e33f8c3f93a3336e520f1277f0
SHA1:5149bfe451e5b75676361ceccb392fdb8abd84b2
100560 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
20 ชื่อไฟล์: 00宠物小精灵
MD5:d954d420da0dde3a37826cf9ae7cb6cb
SHA1:81f3c825afd9463384086f678b2b99d4d528b74a
1108992 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15  Next»