VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00家常菜
รวมการค้นหา292ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 35 ,ไม่ปลอดภัย 257 。ชื่อไฟล์ “00家常菜” 88% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:fea0c5913d8fb6b0dada06a2e0ef83ad
SHA1:c5fc4f478234512bc72a2076cdd65604edc19d29
68608 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 19% (10/51)
2 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:fdbef0751730714005c1b9b9fd03cb6a
SHA1:16a9ed612d28b79ad5280db42a22ce7b316cc98b
38636 PDF document 1% (1/51)
3 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:f34e67095024145b0a6f95c14576fcd4
SHA1:3df320f7cba3a42039b23840320529ff65382267
409559 Zip archive data 5% (3/51)
4 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:de4420e46cfca7bee9effc0dd736c8a2
SHA1:27eb9c317c889eda2f59087e2df0780f7ec2c21b
138752 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 23% (12/51)
5 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:b70f418afa74deb6a3984b8ddb986dea
SHA1:b94a4cb42f753efb233703e0d9671ae0f3037371
439600 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 1% (1/51)
6 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:8c4c145f623fdc55fd93baa13f351c68
SHA1:7e4a37b6771e5ab2f86ff2934c87e4ce1bda3ece
313 HTML document text 0% (0/51)
7 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:60f1e61a64179d1af3a4bce825b9eb1b
SHA1:e0f4fa0973959cbcae355f02605c1951175117a8
50076 PDF document 1% (1/51)
8 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:36f2324cd482f1e75862ec3265763365
SHA1:b8595c61c3c226ba958b8433d48360407dc7d95d
191992 data 3% (2/51)
9 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:e4a9c3c1174a0169616bb28ca895031d
SHA1:94b2ce58c9081e114e7c508b807bef47314124df
604196 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
10 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:d57972ed82b4e69e12c59d838673aa8a
SHA1:fe3679ad2462ccaf0ff70ea9cb9b65a63b2bb960
84212 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
11 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:c6aea2568cf8ec007f288206d6317c4a
SHA1:f2e6f11e2cd90e75574aef0addd149c0bd5c1921
125858 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
12 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:b5ebec1fefc45955e997d25894ced599
SHA1:0bef72c38eba64b79331afe672db72dd4f451b4e
32768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
13 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:a5940dc0e65fec328634f22a332b0f41
SHA1:0b5537e5118d4e9602313d15f54f413097d30cb2
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
14 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:942ffd4d2fa2f2396fd81bda6635a6d7
SHA1:5d8c7f22e6af1f611dfeab1e334bcdfb079ac644
831565 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
15 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:79686df623c88f6d1349896bf2f43785
SHA1:bb6c5bc5db1f4e36f73e81f49ae61ceb53ac786c
78275 data 9% (5/51)
16 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:53740094bb82e119637e74e4fa4f307a
SHA1:162fc369e9df629598153a91bb44ff75cbf5f811
1195460 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 39% (20/51)
17 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:2f7280d47227373a596b98e708b51892
SHA1:f4d293929f1e0c3e6de51146d238eda6d7bff980
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
18 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:0a471410e541c8ea064254db5544e62b
SHA1:73c68161381a5bf5618785fbff375566b4e00291
70146 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
19 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:72f0af07d71ed23c003c7ce00e97e40b
SHA1:a7a27e34d89c40c73bcf2cda07ab3afd7c9dfae8
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
20 ชื่อไฟล์: 00家常菜
MD5:5031c474b727fba80073a91edae519d9
SHA1:cc5cfc29031ea6d34dae51b13afaa1765f762bcb
1237281 PDF document 0% (0/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15  Next»