VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00小娘惹
รวมการค้นหา198ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 29 ,ไม่ปลอดภัย 169 。ชื่อไฟล์ “00小娘惹” 85% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:b7dd390d5722db8aa44ee7b12bf0b270
SHA1:fb1dd228fa09f84c4a0a83725ff1f0673dafa792
389833 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
2 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:8d30a36d08231256b53959459c5b3bd6
SHA1:2e165b8a7234d2013bb8bbe68d5c70a10f4c85af
2806892 gzip compressed data 0% (0/51)
3 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:61a37b355148a35f6678c0b135b18324
SHA1:68e7d78db661829cb4aa59167eb66f3adc1fecd1
204814 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 17% (9/51)
4 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:37c57deb172679c3980c81d3fe0f14ae
SHA1:12243ceb3a4e6218908afdd62d0283a8849de635
612585 Zip archive data 9% (5/51)
5 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:f7e561cee57a8ecc88309c14c946eeb6
SHA1:1b80f22bdf2e7e563db434e0ff398dd2dd03ea2e
2012 MS Windows shortcut 15% (8/51)
6 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:822a999a97740dd1b044c145f916253e
SHA1:2525d9f3bf86013677c2f379a9c5a3d0c0616858
93606 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
7 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:101ec7416371619a41616d30ddff94b3
SHA1:613671cbb292a744cf3eebff59d68ebc62e0cd96
78275 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
8 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:e4d39f43058683ada0b29241033cd60a
SHA1:e3d47617ec5408bffa0c190801aa5017b9f0a899
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
9 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:d5a9bf2bd63f6b204ecfa815d859951c
SHA1:f35da08f6bf2c64fb95b1fbcb995a9f38429497f
229684 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
10 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:c6e9ee95506e29579ca72ce587d0c3b4
SHA1:b601103ebf3aa45ed9d701d4bc2d141cd426fd39
32768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
11 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:281e51f6c1859b65871dd28f9acd6e4e
SHA1:c8736ce429fdc6a91b69f347aed7368ed85d6393
2075794 MS-DOS executable 14% (7/50)
12 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:0a170b8bae9a61ba2b3f9f0d030b0b4d
SHA1:755e2619b3cc41114d06cc498b33089018d304f4
315074 UTF-8 Unicode English text 6% (3/50)
13 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:89b900faa3f529ae93e8082a396e4e57
SHA1:57d19c5926cc6414c05664f2de78413ee2a789de
2390352 PE32+ executable for MS Windows (console) 12% (6/50)
14 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:7e58250c1a0b0dab0730cf965b2a6250
SHA1:9a61db2c34cf4d40e4266cdb6ef59469fd6b5c61
1720216 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 4% (2/50)
15 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:7378bfa7505b63959690a2b3803ca53c
SHA1:a92ad394f53c35a1c402317430c1c5ac95c41836
259513 HTML document text 24% (12/50)
16 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:680e3427df64748a5ab5c6bcf9c2af87
SHA1:8ceedc02b351e93797f65ed1b60a91a0a80cf7d6
420158 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (11/50)
17 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:5ca731f4c71fee530236d7f3662a47ca
SHA1:3c0c78ed4fa66f51f53ba2428f4f891525f3ba58
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
18 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:51345eca9af9ec7519339cf4c8563b9c
SHA1:ca9e856860436327806606a0d12a509d14f4c554
269590 HTML document text 0% (0/50)
19 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:454d4ce8d387fce3c26a093101a1e34c
SHA1:b875b60034b8df850f3af576286ca5e5cdde76a7
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
20 ชื่อไฟล์: 00小娘惹
MD5:3a4df91c6f8b4c425f31f029e517450b
SHA1:fc7bf1f2a42f1cb3c408a181d0437139741ab4c0
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next»