VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
รวมการค้นหา349ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 52 ,ไม่ปลอดภัย 297 。ชื่อไฟล์ “00小李飞刀” 85% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:3bdaeca73f0e7382e8f6eb8669b9599c
SHA1:462bf837da9470a96980c8fd0a59441c87d943c3
232782 CDF V2 Document 5% (3/51)
2 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:80727ff2c63cf3d0d276e239259c22d5
SHA1:63784742e896a9c5367485d4d950663c4b07dd8b
1003520 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
3 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:5b9c973e2cc37f7beeed07f6d2c07931
SHA1:c952421adbf773408383f0c22a13217bb11ff0ce
1662464 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 19% (10/51)
4 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:43686d7f27fa19cb7a4d358e4f92c832
SHA1:a95013d55d378033e30a32b16c3e0dbb13186c33
518590 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
5 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:2bc798a3c9affbf42c0a285aa923cc56
SHA1:9345dcfcec3f6877a0f8afb990aa5f14d1dfd63f
1003520 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
6 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:154ec5df0976b6ff1529eeb7215f6b7e
SHA1:2e1c9396df969e33251aa31fd5eb575a83b7ca00
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
7 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:afb1fd97cb7604123f4be2e436c05f44
SHA1:0ba5fbf1ceb2bdcf97621f8207739185822cd718
43008 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
8 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:83856e2cc219bdbe1ff9de529e13578b
SHA1:720d5935ead2cae029679611b2c858c1db02b848
339968 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
9 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:542fd859cab3b3bf64b195128cb81da2
SHA1:255ec367084b0014573123647737b0b165bd5d21
147548 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
10 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:281727300ccd95a4adc982f9edf17b1f
SHA1:6853b5ec335564d3cbb0fc7c8ed3a3805867d90e
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
11 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:ef94047b80d7347e7782816c559bab83
SHA1:8eca5ea5e12ae9208e3bef7a7b2061724b7bef21
3453952 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
12 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:ea22e112d764eff90a0f96da169cb503
SHA1:deb48c0c267979ad4403cb16573498beafe8f398
173689 CDF V2 Document 5% (3/51)
13 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:e4eaa044f179def821dd0b4c23872d2d
SHA1:cba202ff3ebc119e59f86561c5adf6eae47ac598
2603 XML document text 0% (0/51)
14 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:df75d976bab1c886bd0fef355cf438bc
SHA1:ca2a1a79ad32d35b9f97b1d853e48fb5a9a132f9
307200 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
15 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:d2bf0579833da61c9792e52d7351ee93
SHA1:652dea609801bd00152a3616c1263fb9fb38e49c
1245184 UDF filesystem data (version 1.5) ' ' 5% (3/51)
16 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:bff3a71dea9da832337fd2598d52b628
SHA1:25906db4460094fd70cdf121a5ecdf9d1590ed58
6232 gzip compressed data 1% (1/51)
17 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:ab61a90cfd8b0c61dd82b00171762c54
SHA1:3eae6643bf2bfa5d60ea220b569c2179d753d64c
84469 gzip compressed data 3% (2/51)
18 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:8b7e9b6c7785e81c6b860e255bc93567
SHA1:8441a9e58db70103871cbbf1bf07bb35c88c8822
112671 Zip archive data 5% (3/51)
19 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:52175329c161b0362a1be0c5bd3b02e3
SHA1:fd8487fd7e6bce56e7ec95bda98b15497be452d3
167424 PE32 executable for MS Windows (native) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
20 ชื่อไฟล์: 00小李飞刀
MD5:21cc275b573db613cdbbd4b4934090d2
SHA1:074bc5a12e938ca3de936236fcc41a68f48edf2b
231716 HTML document text 23% (12/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18  Next»