VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00少帅
รวมการค้นหา320ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 51 ,ไม่ปลอดภัย 269 。ชื่อไฟล์ “00少帅” 84% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:3a00b36cc2f3f448ae582ed4d2c30d9f
SHA1:6240161d74c57023b223f16b44e981dc4e88c01c
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
2 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:16ef202fb750a493e5fc74ccebfcba44
SHA1:2fffbe30e8ffb4a808710ab766e89b494b842dbb
1650269 PE32+ executable for MS Windows (console) Mono/.Net assembly 5% (3/51)
3 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:cd70a5e76435c9b32576137757e316e0
SHA1:e85916c559282487bd4315143436186faf656e18
73576 HTML document text 0% (0/51)
4 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:c532aa07462a1c912d87e417bebd521b
SHA1:68e60ac0ef0a352234b293a72c9f0f657f839ecd
732 compiled Java class data 0% (0/51)
5 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:bce615b179af1d2e5bc6f61bfdf84c6e
SHA1:f159c25e5079683392637f4a084f932afc86c657
6993812 Zip archive data 1% (1/51)
6 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:b369fe9128e66a193d8517bf61fb5908
SHA1:b7ad0b7b36f9d5d9e26ce3257766b732b88a6ab0
532 compiled Java class data 0% (0/51)
7 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:a8bf31160310675eaab6a4b57b500de1
SHA1:2f5fef974513c28c9db999454c0dd8edf1c15e97
1218366 PE32+ executable for MS Windows (console) 9% (5/51)
8 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:92ad66ff94ec8cdb71580180723ff5ad
SHA1:3bf7ceebe4f93a9cd35d8bd68434ab2d6fb01f56
3149573 Zip archive data 1% (1/51)
9 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:6cfc4233448b8ae237e47664cd91bb60
SHA1:0bb779a24260412d4263be7f69fd1a83eeb2ff41
54784 CDF V2 Document 0% (0/51)
10 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:4509fede940d960b87a0fc41a8935f25
SHA1:9bb65e2469bd28401f5715c6b612386ed5e1c563
81461 gzip compressed data 3% (2/51)
11 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:1b7975c3e4cce93023474fc35025c6cb
SHA1:73dfdc002f12888a42871a81c87a45d707cea8dd
250177 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
12 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:9d27711cfa26564c0e1f38edf9360630
SHA1:fbcbe00f0ffd3c465a6e0ebd24eb20657a7d903a
3756 HTML document text 0% (0/51)
13 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:90218b146362ab63d589252e71438a02
SHA1:dc39398af964a74d66f9c56b7fca4e744aa358e5
189 ASCII text 1% (1/51)
14 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:83237515e2416c6775434ddb658a545d
SHA1:56c0dc071655fa7d75b759364e21e196ea971d2f
16 Non-ISO extended-ASCII text 0% (0/51)
15 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:7603ae857750b3650f19c3073bd43150
SHA1:a2cabdc6da0a437d428a902266505e6d36f4cb3c
768 DBase 3 data file (768 records) 0% (0/51)
16 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:692fa1d873de85a8cf29b3a77872ac36
SHA1:7b6026387a3edaa29bad2adc2a93bd481b76390a
420679 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
17 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:5b6f65b6f095f9f40b75cfac7ec4393e
SHA1:337dc3bd06d87f671b3fec520c5fbcdb72caf07c
4061 XML document text 0% (0/51)
18 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:4e1321d53926dd75b9385b7695d2be05
SHA1:f40e357393d8c6958e14eeb3220921779060ae21
376688 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
19 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:3feea92db93d2756c95188af1d35dfd0
SHA1:3a414358af9eff66e54a6c8ad173c81f765e3979
420144 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
20 ชื่อไฟล์: 00少帅
MD5:325bf588f2d34b2b57509d8db8a4e607
SHA1:1d6175d6db3caa1a10fc1e1a42ed1665352a5f99
10595 JPEG image data 0% (0/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 16  Next»