VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00少年包青天
รวมการค้นหา264ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 31 ,ไม่ปลอดภัย 233 。ชื่อไฟล์ “00少年包青天” 88% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:06276c092fe8ea73d8103454190bcee1
SHA1:c9c4a699abe313f02b90885ea59dbefdfe78d97f
1700290 Zip archive data 1% (1/51)
2 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:1be0de51787772d37a716faab9621e7d
SHA1:296255e845cd00e1727bf8e798b9c0868abf11b3
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
3 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:05f63a96506809fa7559a0a654f6808d
SHA1:bf3a0de836999587b0702586d54b596210e63181
728581 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
4 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:91bda97cde1dc2ab7bae24754e2b4dbb
SHA1:a56ddf0be1efa3c5e3423d09d72d9407dd1de7e2
245245 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
5 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:623c5632938c89b0104aa8776583ba6a
SHA1:f14d454045fc7991ca305506977c809e501396f6
1281175 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
6 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:352d28c0afb760c91e6885e9527e72b3
SHA1:f992d81d4f26c31631650e8d962a02926559ff53
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
7 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:09322dd2eda6be3bf41fae934658a1b6
SHA1:56772f38aa788415177f7c82000190139dcfb294
78275 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
8 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:ebd563c3941fd6e0eba8d6f4292607c4
SHA1:bbe1e1535a433bd65c7729a14d696d48a28e05d6
130624 8086 relocatable (Microsoft) 0% (0/51)
9 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:e683871abc3d717d2ea02d4049a656e9
SHA1:0f90d34d0a919f1d1dda4fa7a49d147f08414617
259168 UTF-8 Unicode English text 3% (2/51)
10 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:e11fac2f7d4ae0b5c8a1663f57af301a
SHA1:50b334ad38925d3bdbe803db6168291c8ec5d347
598016 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
11 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:d85b04be9b96c9f8fd42c4e799b5157f
SHA1:efe8f82b7fc17093d2f20889a2eb77f6e9860c9a
1238016 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
12 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:c5afa1dc90dccac03580cb99ba4fb781
SHA1:a3fc27eb5091f8416b2ce12242f37beb32f2f59e
207433 UTF-8 Unicode English text 3% (2/51)
13 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:b16e6f19c146d17562916e360dbe4c33
SHA1:c6e0cd641870b2ffc41d43e232d4b12ae182c1a4
139374 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
14 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:9a1d8f593ec560ce1e390790ad084bbe
SHA1:49bd442364bc409105f06b85f1d12e142bdd5ce6
198656 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
15 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:6a2c7c5a52ede04802c03a84c948f9f9
SHA1:b708eda82a740a530571ff1a4d20ad34e4cebf81
754176 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 1% (1/51)
16 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:3a6814e93f45d3a1b2a2e7e9130a79a7
SHA1:ddaf6658534c7126a24a495bb88403d11d8a688b
51275 UTF-8 Unicode HTML document text 0% (0/51)
17 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:0a7a5a9339d47248bafcbf2f61fc46ab
SHA1:64e6275e349da715c31ad8ae2bc2471eca9a6e63
25029 UTF-8 Unicode text 19% (10/51)
18 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:8708da9bf03aaeee69f57467f76c6c34
SHA1:40b1a441904a9e7b8ef3748656ecbadd8cc04b2e
91061 gzip compressed data 3% (2/51)
19 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:67542c768aa87d685044e9bf534ba3d8
SHA1:b2f30f0d3178c9c7db1e100a76fa389d0a75088f
312773 UTF-8 Unicode English text 13% (7/51)
20 ชื่อไฟล์: 00少年包青天
MD5:47e61ea94ce50062bed027e666a2c4c7
SHA1:1066c89dbd51894e5ae9e761b0bcb75268fe85f4
2086413 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 19% (10/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14  Next»