VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00少林足球
รวมการค้นหา354ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 53 ,ไม่ปลอดภัย 301 。ชื่อไฟล์ “00少林足球” 85% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:5ee5a1ce1c0983e8f73d33a8c0b5ad17
SHA1:be0bacedf95b3e4291b342f6a65c998129349bbd
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
2 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:46af092888718a296874a15551aa3591
SHA1:291800032859d81f38a8a88b9841620e0bde78f3
128194 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
3 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:2efc0d19608712984cef121bd041f740
SHA1:060beabb68dea9b19182d43ccf3fe3b4962bcd77
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
4 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:18544eb1a12de2322ec97a4418ed678f
SHA1:7317a7818d5be5835a2eb19c7365faccd62df3be
831565 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
5 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:026003761b7f7479f709638430168373
SHA1:f61a42e0af7f6207c678d0540e1db989a00ae86f
80275 gzip compressed data 1% (1/51)
6 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:8986141683c7caf823992d3cdc2001ec
SHA1:c047f62d3ad530b0f81985845da57888da351730
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
7 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:5a923e5dfab7bb69547a27c09fd7b964
SHA1:bd0a288814c56f9c73e38a22a41ffe5d19e668ab
65536 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
8 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:2d55dd58ca284db0064a10e68cf87e1a
SHA1:1d5c6c0228ccc9f154dfb809a922fc0a858978f4
290096 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 7% (4/51)
9 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:035adff4bc4adb8b00966eb51364c58e
SHA1:e234a1b1b40d5bd8fc0629723cb694b3bebd1708
181095 CDF V2 Document 7% (4/51)
10 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:eaeb1159488456e653a51a7a80c88940
SHA1:d26e11822d3cbe09ef19c5bd097f355659cf6757
373597 HTML document text 23% (12/51)
11 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:e5ae0b4312cdb450eab85540371f44a2
SHA1:fa31aabaa169b31eb5f22bd83dff36aed99678f1
377038 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 19% (10/51)
12 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:e03d2a550d32361dfb53e131617d91c4
SHA1:04ae33c09729315b651d165fc510ba81d59005c8
510 compiled Java class data 0% (0/51)
13 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:d58144c6ebb78149c880dd5357c80431
SHA1:b0e5d6ab760cd30b3dd21d01c9a1dc01d64dab2a
704512 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
14 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:c2c7c6d9529d22e5a0427ad07e331e60
SHA1:56f1b38955406f1600da930af8d5a0597f8e6b58
905216 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
15 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:ae4151bf7aebfd4810f47eda7dd17ff8
SHA1:7fe7db5a85c86e0781d3d25e78ef07df2028f18a
2922256 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
16 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:928ec21e21bb1f71f79e73caa4e3ed85
SHA1:ff2b15816e669d4c548999d0ffca32f8d6b89285
901120 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
17 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:633dd2adb7bced1f3bd557d8a59e68fd
SHA1:c57666b137b52f71e2f5370234ab51da2df082d3
626688 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
18 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:32cabf46ceff775a3523dfda9ade8fb7
SHA1:14ed19b0f1d0ab4157ecf298209acba591418c48
735744 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 5% (3/51)
19 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:021a124dc8b3e6605b3d9489014b4763
SHA1:fc3126ac7847a9d3b7f06291bc15dfc03f7be4dc
1495040 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/51)
20 ชื่อไฟล์: 00少林足球
MD5:820a2f51d366f17fee218952a050c69f
SHA1:7d37f5b0c4035e07e0a443b75b966a90271dec07
548864 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18  Next»