VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00山海经
รวมการค้นหา335ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 43 ,ไม่ปลอดภัย 292 。ชื่อไฟล์ “00山海经” 87% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:7e14bbfb6be6b5ad0096a0b2f037d952
SHA1:16c24f0fecac3159f88206aa0c79d73a7a01541e
321737 HTML document text 21% (11/51)
2 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:5a976216393ef88b79cecf4ca145200a
SHA1:9c8a43fa26ed40aaf08be2adf063ef847aaa9872
1003520 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
3 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:428c3c02ea87e6b86aa36e165704b0c1
SHA1:4d0bc03bb2a14d577513a7da989f99179e728059
187093 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
4 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:2ac137e9b1be7f0976fe8959fe44023e
SHA1:8387b004869349caf2202450f701084a1b2113f4
581136 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
5 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:143920d865623548c6076d8642ab526b
SHA1:2fb1135c60d659dd807e1811238c92dfcc69fa28
942080 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
6 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:ad7f193226f66d0f7b39fe7b42cae3c2
SHA1:f4a2000f05d8c8b819a1236069a5c386268230ac
704596 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
7 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:8173eddd7e8609cfff438fd9fb4b3d11
SHA1:1a7313e7024a6bc80dcfd658270e64f0609ce740
308565 HTML document text 21% (11/51)
8 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:52359f8c4efa83f1dcc4ef3aef9cff03
SHA1:45f35310f3c33fb34e123293e3ae6f47832e50a0
3175016 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
9 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:2653d7d2739998ae9d505bdab4a3b8eb
SHA1:b1938afb77923f61afc3d06c24013ce881902a05
27172 ELF 32-bit LSB executable 5% (3/51)
10 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:ef58e1a2f8a9e59a1d4e702c5c0a5a55
SHA1:266b1dc8354ff298921a801ef61982cf5edca31f
6959000 PE32+ executable for MS Windows (console) Mono/.Net assembly 0% (0/51)
11 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:e9ee72ad0b27ef4fc10a00d635eeec22
SHA1:26a0fc3e2a8cbeefb40864ce9f59ae4861bec7ae
626688 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
12 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:e4b8206c8e164bf32f8e8769415a9c60
SHA1:7fe5d448616f8368dd5828d59f7364c2507cc16f
2073090 PE32+ executable for MS Windows (console) 11% (6/51)
13 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:df4ab050bf5f3d2cde4c04b4cd2ce6e6
SHA1:feedead890e21014f5f9aeca6dff06f50b0d60b2
111104 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
14 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:d1dd22ec3749f5fc67d7b26569cd7437
SHA1:247bc1e73405f6429ecf70faad59976f346de994
97413 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
15 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:bef9200e276d4ecc2c23ca24a08c253f
SHA1:c5bb1c4f3b6cb88ab64765ae66425fc1320d1dbf
80556 ELF 32-bit LSB executable 7% (4/51)
16 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:aa83015f5cf2b9ee25615ad4f7c1a216
SHA1:7e68fef172e6ad6fabd904b7b4c351822329a5b9
626688 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
17 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:896cfc2fa743aff4790de606e1c53753
SHA1:c419813d80f3e0b813f9ad0e2a5fca7d2bda3c82
13031 HTML document text 0% (0/51)
18 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:5aa90d26a84727bc208c3e5db4dd954b
SHA1:d6d8f0a250b3a8c43fb5b7a4fd23812b2ec04ecd
179875 CDF V2 Document 5% (3/51)
19 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:29c5d5184d7f69259794e5c22e0eede8
SHA1:1b48d18df91e036f9f2c205dbc5dd1a67e7dd282
65536 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
20 ชื่อไฟล์: 00山海经
MD5:9bd4ad6564c1fe3443512a5e2c703ef3
SHA1:295d36b756d9223bc6640d577336e6e763f2fd91
1238016 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 17  Next»