VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00平行世界
รวมการค้นหา350ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 48 ,ไม่ปลอดภัย 302 。ชื่อไฟล์ “00平行世界” 86% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:2a8bc71ad5d46619bf050f058b7ae521
SHA1:d00cc000d568062ed069caa34ea614f7a0020aa2
46778 HTML document text 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:6a436a9ccd9c56363b3b06fa3794c7c9
SHA1:2b76777240838ed072e0cea89f3be37042bbdd66
1003520 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
3 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:4eea3c6ae95b4fb098ca24bc215f76b9
SHA1:f7796183f1ca882a63053525de2adef67fc285ab
134350 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
4 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:37971eb80733ca012981cedcc14b40f2
SHA1:b53b4cd8c87e96e90550e386045d9b59acf4064d
518404 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
5 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:20146c274d45be5fd1ce94ede9603c11
SHA1:f510d4b0a7941a82c4b44f09cc51c26e61eda2c7
80611 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
6 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:09b85976f15a1194937201d4198b9b22
SHA1:f58c6db1cf90c48e609e052e480cbb14ce06d37c
177046 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
7 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:970036fc09b3760bd7bd34fb182cdafe
SHA1:34b4407cdf4650b0027dcea93d9d15c41b198719
922720 MS-DOS executable 23% (12/51)
8 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:6b467597819530dccf3210dcc59de5e4
SHA1:da3b4f6283bbfb3fd9600e95ba374f0abc2c72f1
475219 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
9 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:3e3ae3819f25253d7daa640e8b528352
SHA1:942a9ba7c435764b51b34c49ced2322276f8f561
2429803 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
10 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:121b213860ad6c4dd4c6ce763a354b96
SHA1:2451a497c3621eb9deb874cadf16b1b4838fab1e
704596 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
11 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:ecc8d1e8c3c6d2235c5e5da770c38520
SHA1:de822be3d9473581cce04e0e9455dfa9a4867d09
1973661 PE32+ executable for MS Windows (console) 11% (6/51)
12 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:e783204b964ba0176454043a649041f7
SHA1:0d5a5044b66d7c3a9d80027dc3580291a6fb44b7
83585 gzip compressed data 1% (1/51)
13 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:e230b2b5e1b36bb65e1063b82ef49920
SHA1:8fd8002a7e27ab03b72e448405b922f399a4fc53
462 data 0% (0/51)
14 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:dbc086749194c34066f7ccb0691aefe3
SHA1:0649d766808af8eb95c2741bbd16bb467c7b7826
508416 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
15 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:c94c9def75e7e0200ffd21b0ca80efe9
SHA1:37bb6f0c261f61b67696d6bab04ac3489c81d6ef
299008 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
16 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:b5372f4d97807c6813788d9e5d37acf7
SHA1:d2ce2be5854c74b8f1f05bd094f098450590e202
299008 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
17 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:a115d666cb0dbb02e6b065131977b979
SHA1:4fb52e25c83e63e34a0e468821c974420e2d436d
78275 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
18 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:72cce23f64a8124fc5250e4cbaa4b045
SHA1:9e37bd990f95599fbccf88a893e9117599755a3d
848356 PE32+ executable for MS Windows (console) 5% (3/51)
19 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:436640048d046cd81753f5a27025f083
SHA1:f7204c6ee6ddcbd9cd1c61354e45096338c41569
65536 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
20 ชื่อไฟล์: 00平行世界
MD5:13f8891909c93019033e1153416e76ec
SHA1:6acea165dba42b2e8bce129b7a828d9d8bc64d4c
340992 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18  Next»