VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00建党伟业
รวมการค้นหา172ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 20 ,ไม่ปลอดภัย 152 。ชื่อไฟล์ “00建党伟业” 88% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:befc055b9294c41f246ad9cf66836417
SHA1:2ad6836586f6cba80e1801c8cf664b02b4bbb945
78275 data 10% (5/50)
2 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:b8f1a0e532d23e4b39d46adf096e1bbb
SHA1:7bb6bbf2a1fae19ac2a0f7349042e8aafd23ae81
831565 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
3 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:b3300d9e90b2e1cc5a142e876345b7f5
SHA1:fe847c008d7290ca87167b27f8d9ab3bc321a4a2
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
4 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:ad3c3e0299ee3bb2599590ad3596839a
SHA1:1503940c61510e678264519d1693fb96ffcac61f
6031360 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 4% (2/50)
5 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:a74ae06ef4b3bc2d20139d807105e459
SHA1:5577c677726870c2337162a77d08170e63d49da4
728581 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
6 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:a01ae3ee9037342967f818467e63b6e1
SHA1:cbed33a5f7e2043afb0fc8671e585563e4f4aaa1
125319 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 44% (22/50)
7 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:98ad0db40f5b03bae7de8666b64fc877
SHA1:499e70983d29629d94358f30ba22136c86470323
9265 ASCII Pascal program text 0% (0/50)
8 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:5e8f45d1ea06e56d6572ba4960b65e01
SHA1:d29e6f2222fee4bdd2822e42478e0dd8d90d808e
59294 PDF document 2% (1/50)
9 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:02cfe178a486cb5ed2c7ed7e2e639726
SHA1:f301e191482a6987d649f000587b8bd42a007960
126976 PE32 executable for MS Windows (DLL) (console) Intel 80386 32-bit 0% (0/50)
10 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:8b1b8d3a53ffade7c01adfd63d6bfb5d
SHA1:c69a2b24b38f0e491d04b9e43ae66d12f9bf1267
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
11 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:702d0b9dec31c2dedd11f435e3e14bfc
SHA1:16036ab4d79cd524e4a49815bba9c9f2210f0dae
9841 PDF document 2% (1/50)
12 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:5775ac15f5a38b273091468364732f3b
SHA1:578988f99d067ba8bcd470da63a8868aaaeb8a56
2075778 MS-DOS executable 14% (7/50)
13 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:3da3f7f7fc07d1a253c12f39143f285a
SHA1:20ce8470d925058da5b1429e34c5900581509371
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
14 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:701fa79f414c4d1ee3a9133dfa390273
SHA1:c8226b2d97bec46b1c1b475a275da66c495e6a8a
78454 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 28% (14/50)
15 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:64ee3523ec8b2cf7d71e673ba9d93a65
SHA1:d9881cb86eaca7732f3b6b07678ba51e5007ec98
8388096 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
16 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:59b04a9609f101c62d233e401547c5e7
SHA1:87bed41ad861a0f318100e09fe0875638a02ebea
182793 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 20% (10/50)
17 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:4ddbe73899d0bef33d5cc2cd29ec96f0
SHA1:21c560fa3ac842e605844f65588384762e982f89
196866 Zip archive data 2% (1/50)
18 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:42373a49b976fe4fc61f965e9f283d8c
SHA1:ff3d8492dab4b9ce4a384c9807a2f8cf345a2075
51712 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
19 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:372c1b74fc620d0bebf9b59c5a8e993e
SHA1:f570b11e910eda7fd2afa160674ca74db7c36020
2194056 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/50)
20 ชื่อไฟล์: 00建党伟业
MD5:2be213dc68df28130689f4ab90f88693
SHA1:dc3d9d7230e8b1cd679960ca019c7d54c738966e
32768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 32% (16/50)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9  Next»