VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
รวมการค้นหา23ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 2 ,ไม่ปลอดภัย 21 。ชื่อไฟล์ “00怒火攻心” 91% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:1a8ae320723b0034213da3f88ebbc3c9
SHA1:b1b0d02bfbf8eb744bc6c1b784d59358fa7797a4
153600 CDF V2 Document 6% (3/50)
2 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:039be22c4ac8ef39ae981487c17d7944
SHA1:1047c22c77262afae15af1db7906872b275c786e
76347 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 28% (14/50)
3 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:e449af445888708b1750e81058fc6b64
SHA1:9d6ada2692eabd430bafd5e2dafbad29ce3465fe
32768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 30% (15/50)
4 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:c82a561ebe2db2af5a83735117ac73dd
SHA1:3574e37c490ecd258a71492ea6df3f2a33c74962
211101 ASCII English text 20% (10/50)
5 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:a6b57dfd040f17ef371ef878e2d4608b
SHA1:28cf2992bacc09780204570fd8c8cf55927c32d3
266878 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 30% (15/50)
6 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:86501a172cee0a372079eaa4128faa60
SHA1:f739e12fc4990330f97075dd89a3d64b39aadaa8
544256 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 0% (0/50)
7 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:67fbdd63f3373427bf8652dce52bb405
SHA1:22e29cf169d4a37f7d101e5ab9d2203ac691c8fb
196506 Zip archive data 6% (3/50)
8 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:471f96662c84f17139f0aedd03c1059a
SHA1:793aa1502ac113d98356baf4af97681f92e53d12
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 32% (16/50)
9 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:273491df42c2d8ea5bf13d3c85c35fb8
SHA1:d2ede9b1102ecb0dbe36fce37aa739deb4f6d13b
309671 HTML document text 22% (11/50)
10 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:06455ec9be65311ff42b5ba87f089c01
SHA1:a3593b3299ec21293760eafeafbf567c4811feb6
165376 CDF V2 Document 0% (0/50)
11 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:da3e56fbcd7965932668fa506fe279eb
SHA1:5d8d2cb04dd27067dffa8946b59693ead8776b45
489984 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 30% (15/50)
12 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:cf443b31a9b961bec518f03e5188cc19
SHA1:bf4c5d6397af3346071f487b4c3769ad365034b0
420667 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (11/50)
13 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:c47025727fc782ef6702c2e4886a48a9
SHA1:8732dcabcf0bbc918416c2ece0d5d48eab6df18c
420701 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (11/50)
14 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:b9ba9ec16f1f92e0ae077a63201506d0
SHA1:a7a7a86bcdd12afb3cbf1b61d215fbe662ff9a65
549376 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 18% (9/50)
15 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:a3e477821c1d5f21b9d66074a89aafb9
SHA1:0d6a4e7f03e326a308be1a06c6f5bffc7d751554
420158 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (11/50)
16 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:7be4f737120f77000dc037075e41d781
SHA1:87447c45b9d7e3b612d9c64fc9d96c777838e630
180019 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 26% (13/50)
17 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:56198af17b3cacfd12042bf551e90929
SHA1:c7f1d03e8eda1ac6f2606fabc191d19425f2b646
96603 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 36% (18/50)
18 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:2ef876b62477bb2e8ed82b088e7d1de3
SHA1:b457908a2aac538b2cd6d53756a301b992940fea
290313 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 30% (15/50)
19 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:072adf521e16258739c5afa602b51155
SHA1:a76dc1e5dc6ddb3970c311e274c9f42cb31f92a4
282308 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 12% (6/50)
20 ชื่อไฟล์: 00怒火攻心
MD5:a677909751103c804d3ffb6747f48d0c
SHA1:661fe9d0285ae7458980cc2f9153499b97a9073c
185056 ASCII text 6% (3/50)
   1 2  Next»