VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
รวมการค้นหา299ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 40 ,ไม่ปลอดภัย 259 。ชื่อไฟล์ “00我们不能是朋友” 86% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:ffae070569dea72c95c0b7e6141a22d5
SHA1:7018a67f8b7fdad132a23d51b6cb75b2d7bff3e2
6094466 gzip compressed data 1% (1/51)
2 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:fec05d006cb5f8c7aa4814605bbca4e7
SHA1:0577bd4292c38aba5a8a196bf4e43f0050e7b57a
531968 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
3 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:fddba56d10ce10ee4a6414ae19d87f81
SHA1:ede9fdb357dae04809bff18285a30d5a270a03b1
943399 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
4 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:f52cf2303e39317bf9e3cadb7ba1b6ce
SHA1:8724961f7a8a2c1631b7604e08ca1287151a6bd2
205921 UTF-8 Unicode English text 5% (3/51)
5 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:e2dfec3937b90d19fa5325f5cb829488
SHA1:d42673bd4737d01c79db6b62b5f9eef7496acf17
47940 PDF document 1% (1/51)
6 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:bc9639e39358b68d1b464ed0f534999f
SHA1:afe8bab5f44f51ba27339fcfe86932f797569bbf
17920 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
7 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:9256106a14fe346d39798cb6541beeb1
SHA1:e193cf8ac6683d7d4f168895ed9b36069afd2313
97784 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
8 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:66e84b6598025cdf8636c540295e1ff9
SHA1:520b3fc003fbdb7acedcbeea30b591affa7deb00
78275 data 9% (5/51)
9 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:3c91aa1f3ce7b5f05c61ca69922805b7
SHA1:09825263ef299a46c673aeca5bb4eeefc9e3a545
38187 PDF document 3% (2/51)
10 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:12400fa33752bf0347fbe30edef738d0
SHA1:db2142a647e48e7c90fedae8bd7909aa506993ad
320088 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
11 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:2b7458dadbb5f78fe71b65fc788b2804
SHA1:e40cb0ee6cba4c68ef400e4f45591ddff1eb92a5
168829 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 33% (17/51)
12 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:f0310de7042f0f4465d54d5cf0a62482
SHA1:eede5a1c829c8e9056053c9238613bde34e854f6
1890662 Zip archive data 11% (6/51)
13 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:e6ec9f3377eb78d6bef2db80caac7524
SHA1:386393c883a5db04d45b26d53e5222b59f6d0f84
85478 data 3% (2/51)
14 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:d77c98304e0d00e937f4bab6f8684c35
SHA1:1063d8348e72a3b1302a789f31c8019ceff73fa4
107574 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
15 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:c8ba4c46e339512e780022beec6a014a
SHA1:1c9b94b41c6df5938c6ea9c7a5376832c6e4ba10
9184576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/51)
16 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:b8b33405996bb1818374e43ded1e0374
SHA1:cb6808994b875529197fe632668f7a45c9305880
281296 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
17 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:a7df51ab4607805b7b98ca442daaf658
SHA1:a3d236039c73f7a8c8f1c6608d600a69d551742b
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
18 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:969ce7796b0ea3220936eb965229f79d
SHA1:4550e0fd170fdc00b142dd3f33a614347631fb4b
1663120 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
19 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:7eacc9e694ed5823d3a599b9a2cca8f3
SHA1:de550ec98b83c479d1de65416c739d8599b71b86
5242876 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
20 ชื่อไฟล์: 00我们不能是朋友
MD5:59209687c2d304a31cc34baad93304f3
SHA1:c0af5af5cfb5833f609e0aea26f32760780bcc11
101633 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15  Next»