VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
รวมการค้นหา283ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 41 ,ไม่ปลอดภัย 242 。ชื่อไฟล์ “00我们都是坏孩子” 85% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:19559d5323920b69d169c5a63cdde955
SHA1:55fa0fd6160e7838ad96a1a75f4eadb6e5c7cbf0
173487 ASCII C program text 1% (1/51)
2 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:cddf8796de71e1fddad316563f9f4550
SHA1:9821be052a1760765e727ddc5465eec5b5b237f2
2416443 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
3 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:c5bc715a81ae2da6e8a17c56bae97f8a
SHA1:c8661ccd1dcf7be32e63ec6a89a4d0308126e7f3
199577 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
4 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:bd724fe6e34f098e8b90866f0d71fc84
SHA1:a57df8a398eeb73c8a73d94de3327b0df50740c6
186 data 0% (0/51)
5 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:b41b7d618c0731743b88f5db0d8961c8
SHA1:fd895d3f252757f696af53ff22f0b30c4ca7fff0
9566353 Zip archive data 0% (0/51)
6 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:a9773b5787612936076797bb0bbfe6eb
SHA1:9c0752bd56cf8f22f224f9f9b6f81a68cb2b4221
267381 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
7 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:959f6ad1f3d874c0c4bada82b6d2d86b
SHA1:32d0f6958ee0c6e20499a4d9493f1ed4cae37fc5
1061551 gzip compressed data 21% (11/51)
8 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:6fb2eedd1e50322b2a79ef6d78c58e2e
SHA1:85c827734de01977654c8762cd8e88b321ddef53
80759 gzip compressed data 3% (2/51)
9 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:479f101a44522f2510c6130dd23c9299
SHA1:37157897ff9104cd539fbe5b59002dba9c2040bb
34240 MS-DOS executable 29% (15/51)
10 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:1e628d98f0cfc2c28ae8966c68f6bbd1
SHA1:477bec3abbd42cd0f7aa9d70078cc50a2a224cef
3310419 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
11 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:9e0d85dbbb8a27ae3332452ff28d4736
SHA1:dd4aa066516bee5761a188a7d67b520ab688a8c9
1216 XML document text 0% (0/51)
12 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:90fdb32e7eb0434d6435b01490ac8a0d
SHA1:97107a356d846947fe19db3cd2805759370c2c2c
3241488 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/51)
13 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:83b2dc065f5da7432474a7c3d82a1b60
SHA1:2dc954d95127a0255c5ebe10d083a1f3478d03d8
349 data 0% (0/51)
14 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:76ce1cba3ff13ee9fe913b3955e01fca
SHA1:3213959a7820c50bc8ba5938b9ba990ace36161f
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
15 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:69e3d5d3ef989a17d4bf359cf0b7d45b
SHA1:af8553f9bda0cfc78f44a4a4ead6886af7624fe0
39720 XML document text 0% (0/51)
16 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:5c30e585c0bfc5a9cdb1a5605a89199f
SHA1:73ef337620b6028eecfaf8cab2c5a883dd79dc6f
6722560 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
17 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:4f0620748722b28e7225c1b86a2035de
SHA1:584b7fa8885759b108d4ef69bed8cd3886c4d0a1
1368 compiled Java class data 0% (0/51)
18 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:40acedf9f6e6e099e0508a9e7de85433
SHA1:7804440e164792cd9fed7349aa5683a14eb930a1
81419 gzip compressed data 3% (2/51)
19 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:332b9fe0d1290e035ef6cd278cb379e2
SHA1:cc9bf29604794b7d6d7e99dab41a5a5c3cc094bb
10876 gzip compressed data 7% (4/51)
20 ชื่อไฟล์: 00我们都是坏孩子
MD5:253bae0c534197caf1992ffefdcbbfd7
SHA1:1d2ce0f033cd2e05962f329de57a4a2c1f3b7e9c
543929 Zip archive data 7% (4/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15  Next»