VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
รวมการค้นหา311ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 38 ,ไม่ปลอดภัย 273 。ชื่อไฟล์ “00我可能不会爱你” 87% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:88d8ad22b68bd8f6099996da5120ada0
SHA1:bacb2a329cd7702e13a00b1281dc4a07552905d8
62976 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 9% (5/51)
2 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:627a965d23ac2e078c8c07c20cc78808
SHA1:bdbbe622a69ba7e2f1a524d95236b6faf8b1c41d
89331 gzip compressed data 3% (2/51)
3 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:39f94e59f8ef697582f95b758e857b44
SHA1:3356ef2cd7d06c441beb46a6ccb4d0b013418dae
1133131 Zip archive data 1% (1/51)
4 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:0fd4ca0afcb083611320562e864a1624
SHA1:05bb95bfe9930caeb8c484621ba864bf0046def9
44852 ELF 32-bit LSB executable 5% (3/51)
5 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:99a0dc06fb633662149acb898410648f
SHA1:148034264e4cd6c45646a6d64af77f92f8c9b25f
421888 PE32+ executable for MS Windows (GUI) Mono/.Net assembly 15% (8/51)
6 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:8c9dfe0aeae5d28f294508e44393fd8e
SHA1:bc684a14ab27dfe4e59be9ef1342bba6f8fb1a78
88964 gzip compressed data 3% (2/51)
7 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:7f3fc14163074ec8ef7467db890bc4f0
SHA1:baa8d3529370f2bb4a03e14bdce8792068ecab4e
1312424 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 41% (21/51)
8 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:72629baf81673eba0b3ee12e0da84642
SHA1:060788ae6b958dd245b266e91d6c70e959a7cfb7
523000 Dalvik dex file version 035 3% (2/51)
9 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:6582d5086962e57fbdea3039f3206db4
SHA1:32d8b7f69c581a2c8b13dda21092efa61ebf64dc
1133 ASCII Pascal program text 0% (0/51)
10 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:579270490c32a918e4dc46a38b605d6f
SHA1:86db05f5d9c0403aa92f3319c002e91024cf82bb
323 ASCII text 0% (0/51)
11 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:49e9e7105b93e8bed9e4736e709a9570
SHA1:4c94959177ac55f0c4901011b6e832ef36507a18
2339 PHP script text 0% (0/51)
12 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:3c41baab85dadbbbb04ff231d6949d93
SHA1:752bdf449af2619e82f9a5ceb869eb8687b42c59
291266 UTF-8 Unicode (with BOM) HTML document text 0% (0/51)
13 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:2e46986393ec35552b011368e7308959
SHA1:e73ac50646dd2901c4ceaa9f12327eca9d33a387
80212 gzip compressed data 1% (1/51)
14 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:20a8092afb6f923795cd1272881de026
SHA1:0a236bc69b9662236a33b139af00d260ca15cdb7
195584 CDF V2 Document 3% (2/51)
15 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:0a09eac41169cd266b420ac261c66713
SHA1:2dab8d2fab76051829b84f521cc406100bfb754d
21536 gzip compressed data 27% (14/51)
16 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:0b9eb1456beebfefc09c6a9d07dd4608
SHA1:ec1ca666bb64452072cb1217a2136ee3a9ecd9de
254 HTML document text 17% (9/51)
17 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:ffad13352dada4ad8f00214f8c39a930
SHA1:50bfb75e88aff5ffb0dbbc4ee54c5a89a0a06d6b
420693 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 19% (10/51)
18 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:febf244730372db4029658bac11f4182
SHA1:2818b0fc0b873931610ff1dea6252592fc03dbe2
420126 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
19 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:fddab096347861886fa22d89389ea31b
SHA1:218227ea2af34e8499faf0eb5ea6a8934344d5ac
10917376 MS-DOS executable 7% (4/51)
20 ชื่อไฟล์: 00我可能不会爱你
MD5:f50a7e382f58158788c9ea9ef977c288
SHA1:01f8e67b0bfddf563df398fb1c0c032869b493af
341 compiled Java class data 0% (0/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 16  Next»