VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
รวมการค้นหา110ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 13 ,ไม่ปลอดภัย 97 。ชื่อไฟล์ “00我是大神仙” 88% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:ee5497c1cf0546ed9ed8d800cac690fd
SHA1:906cedaad51c494614b74d02f7a12c01c944c7e5
1683016 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/50)
2 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:e7fbd9a292c64eb0cbe7e1a0852c683b
SHA1:41e3a06bc631b319cab9cd1c08f8349edf7c2136
126976 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 30% (15/50)
3 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:e1a158d698abac0978f1df7fe1cce9b1
SHA1:718204c0ef2fd79d93a3fea576d50b24c47a07b5
461469 Zip archive data 4% (2/50)
4 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:db62e3f04c3a1f22ed452f954de2459c
SHA1:1f7ae3d4005baa4ef16943625e90b6a806909a04
1535369 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (8/50)
5 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:a3c1922c3dd3f4a81f7e1d51400f0b59
SHA1:b4ebab218517ea8cd11ed07c3f98b0dbbc1909bb
433805 HTML document text 22% (11/50)
6 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:6a8d98d484eb2a12de836520a4885b70
SHA1:7941d6d7bab0c8751a8931affe0ef0ffeef97759
3034864 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 12% (6/50)
7 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:25998a53a337237c69d9d49639b6c735
SHA1:8902e0bf42be477be4212763492ed1249efeec76
272989 Zip archive data 22% (11/50)
8 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:c878a683f8a3f3916f439bfcad118de2
SHA1:46e13b00ff50b5dd84d7b64d506f24253adebf53
78275 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 34% (17/50)
9 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:c20b8fabd782c10ca8292b6658a79c1f
SHA1:f6f6fdefd4c3c7ccb0f1582a01cbf518c5a84500
86354 Zip archive data 2% (1/50)
10 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:bba546a5e767b2c2ee3e10aab1418c4a
SHA1:7f0404392fbcc8f5acd4d5d5a813f1c1b3502569
304138 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 34% (17/50)
11 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:b5c13bad2ac24a338885fc0aefc1355f
SHA1:8def77e62bb4e01567face7c69244a00e6155150
556217 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 12% (6/50)
12 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:afee03ec75ba46ae19649e862bbaacdd
SHA1:fcc0971394ff6f91e14a048cd7edd288e0f238b9
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
13 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:a9e72552d0163c6b685c76ae7d66a2ef
SHA1:86be4981e7c276393a38c9af76e169b217320132
42153 PDF document 2% (1/50)
14 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:a35693fa4f92dfe4bc23edaf0ead0ce8
SHA1:7c0091d3abca87cefb5215071b86671fefa3fc4d
103304 HTML document text 10% (5/50)
15 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:f9da8829a468dddfedea862e3131f3db
SHA1:469f548f9f3f3571fd7b2ed56010f0b9d08d617c
559872 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (8/50)
16 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:f7e84c8c4af3f17064cb124c42579fa0
SHA1:7f540b958917035eefb1c521ed1e1053b5c87d27
32768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 32% (16/50)
17 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:f5cb0067370f9bf7a601aa1b916de99e
SHA1:8bad13f1fd03f64ec04c968dbd3c809995f5fb85
266891 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
18 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:f3f51e36d0376eefebe89503bb5ee1b2
SHA1:fdc48a565a04e2564a1e5810949f14ae99ae3c2b
559840 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (8/50)
19 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:f1ef6314d24d0a67748bb8fe9964ea0c
SHA1:244c576624b385a3de772da722fec75d85f75457
123931 CDF V2 Document 4% (2/50)
20 ชื่อไฟล์: 00我是大神仙
MD5:652aa943df58fab5a4a15e5af6044e72
SHA1:daea40f96e79ad606b8986393e2a3c09423a3d80
220352 PE32+ executable for MS Windows (GUI) 0% (0/50)
   1 2 3 4 5 6  Next»