VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00撒野
รวมการค้นหา278ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 32 ,ไม่ปลอดภัย 246 。ชื่อไฟล์ “00撒野” 88% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:7849be98eb4297a93d2e0d44b79c9886
SHA1:6e312160531121d92ad76506e7d7c80996b28505
13134 HTML document text 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:6b2b4c8c00aec22ff9b22723e92fc06e
SHA1:a1b86f7734204f9443ea65afb39886214bd8626d
2499616 gzip compressed data 1% (1/51)
3 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:5dedc71be6ad3290d9df1876a765e9d4
SHA1:74671803c2cd6032780de946edd65f335afd167b
85151 gzip compressed data 3% (2/51)
4 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:508ea735dfe6424d3767227593c4c93a
SHA1:e53d8b765f791d276b4bfe6868298f86b07e2408
78275 data 9% (5/51)
5 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:421d00e7024b120cf00e8207e4237a8f
SHA1:3f7e9bdb61cf97e830a293e6ea5bdcba4738148b
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
6 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:34cd133f280e98759247791016293c77
SHA1:86f5e5985938607ff89c0c15b9433a8a33a26b98
13583836 Dalvik dex file version 035 1% (1/51)
7 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:26bf609b03c9b334898c6fba973330e6
SHA1:32fbf4e85b92a7150b20649f765ec4c25ca06136
404182 UTF-8 Unicode English text 3% (2/51)
8 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:1510d7386a44a559c7b558a0f349c849
SHA1:03e679fba2027c4c2d406e0196766c1eb0b2f346
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
9 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:19b1eeacca214c2d0132222d7778e1a8
SHA1:05502d782baf545b626f03145fe46a497bd11164
1824062 gzip compressed data 21% (11/51)
10 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:ff2acd6c1c18ecba7fd2f6b693dfb85e
SHA1:112ba3cb2e874e9627799d11acf0c66a7e950c61
2631146 Zip archive data 3% (2/51)
11 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:fe42be752fd986da1390f7a178b4ca27
SHA1:9e1fe569dc4914b7d1282bf13430d70627d74b48
3211701 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
12 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:fb38a2d61623b934a39d0a4b18f8726e
SHA1:ad4903260242c9831f465d072a01b3047a69efc1
54607 PDF document 1% (1/51)
13 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:ed55a3a187ea7507b859db49697f30ea
SHA1:144dc13161da95134a9aed7f578c8462f8dac7cf
67725 Rich Text Format data 15% (8/51)
14 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:ce60692c9c2f801d9106f32726d76d02
SHA1:36c428250dcdba990555146876c5190192cdb7d6
96959 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
15 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:a646039f298d23647babbf9296f9e3f4
SHA1:98df2adf6875d9c10f9d2256d7df179523d8083c
272 compiled Java class data 0% (0/51)
16 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:7a4192d58967c21a69f549f14e9df2a7
SHA1:57d7e6a51d154ac6c20bb05c2bd2483aa9519933
82949 CDF V2 Document 3% (2/51)
17 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:50042a9ae0e4cef647b4a3a04cc89260
SHA1:16366e427525eb7545b4f2c35bf9e13b5bf21d05
3339719 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
18 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:25c8d0d98ecf9ed8bc02deff54141940
SHA1:bd8b170ac085a7818001a1036d35decdf439cb1c
2873553 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
19 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:de59f3009e5bdaa59d0dd3edcbe1cec5
SHA1:d30b77b4b19d9807eac86ab6a823bb699b0e6912
214016 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 27% (14/51)
20 ชื่อไฟล์: 00撒野
MD5:cf8340e97d3f22b66f04f1deb88c981d
SHA1:63faa2aceb0da070d522177ac35bc192eb159f22
48833 PDF document 1% (1/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14  Next»