VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00数独
รวมการค้นหา301ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 39 ,ไม่ปลอดภัย 262 。ชื่อไฟล์ “00数独” 87% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:5256489fc2ac77bf0927cddddb5b8c89
SHA1:c5bef090b247cdb1281d7259f60b0ba2c70b8c32
30720 POSIX tar archive (GNU) 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:43f0961c326322c7bf9f6aa5c58e66bf
SHA1:12eb34944db67b1c3bdaa5146f28dfe5367a9ef2
78275 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
3 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:36c4925c5cdb69449ea185caef613d75
SHA1:6115209ab30a999ae46ea632493f1fe5eaa40a5b
137172 Zip archive data 9% (5/51)
4 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:289fec50ec1c60493ad6924d5b2f627a
SHA1:48450bc73375d82fd8d27ed07323cb01f2d27078
831565 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
5 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:18269d4a39fe453376acf13afe00c57d
SHA1:d67c8a39f8610f0367902cd47ac2928cafc8b528
192 ASCII text 1% (1/51)
6 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:1deb24ee8f2995df4dfc0a7cf0d2e349
SHA1:2329eeb6432d4d06b017da486c590197647fde57
32768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
7 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:ff48fb8c3b9deec24346f3506c1a842c
SHA1:507983c6b99150ef31dbf3a94d266f9a7e32b013
2559989 Zip archive data 1% (1/51)
8 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:fe618e8d94ed90365b1707f6a8a15e4c
SHA1:49a89307c916c3dd3b9268bd6d07feda64a7a2bd
11873419 Zip archive data 1% (1/51)
9 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:fd103419b0f4c6d3aa85dda16f5e8636
SHA1:6d6b521a077e3de9766f7a868895cd6f6fcb3e9e
121408 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
10 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:ef386fb9e76015c1fb3e624702cb0092
SHA1:e8e4a0ab01694d8dbeadc10cc036910bdda294b6
1364 data 0% (0/51)
11 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:d3547ac29ee466a4956d4ba4def0ff4f
SHA1:622b3a0a3df5e7ee2a6e0880a425dd53d2079e62
303741 Zip archive data 17% (9/51)
12 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:ab6e8e7c5a97b0d41038eed3eb353e11
SHA1:cdea56115f76da75e795e4741c43feeca820417b
505 compiled Java class data 0% (0/51)
13 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:803468549d168b3f37e598087f67e41f
SHA1:59601198a86ead19b1f5cfdd3706cbbec8915726
4600966 Zip archive data 1% (1/51)
14 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:550e2a86067ee67ea9fa04135266cb3c
SHA1:e2ec5d0ad394e1c5689cd569fef43ca8563b7dea
280576 CDF V2 Document 0% (0/51)
15 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:2ae018c1f05e67923208337b0637d878
SHA1:22136cc78768f3fe26024dade52619d8b9af533d
381952 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 5% (3/51)
16 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:e9545b98e623a8e04a3891ed1dde6cf8
SHA1:dd4ad08bdffec3b621c867688ebabbc6bff2d0c7
312569 gzip compressed data 15% (8/51)
17 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:ef84d2d1e56f0a062abc7fa4fe1fdd7e
SHA1:c21b01e12ee1fba15d84d574e16c3e834e7c5593
78275 data 9% (5/51)
18 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:e0596a6b531e517213fedb21b37c383c
SHA1:5959cf8fd0087f1cfd77cfdfb6f45c6138600c7d
908199 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 43% (22/51)
19 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:d16f4075a4dfd399d958fbe740337925
SHA1:cb667259a957998ec6b65c2a2c1a0d8adbe84279
342309 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 41% (21/51)
20 ชื่อไฟล์: 00数独
MD5:c23bd467264a8de2a709df570dd0c468
SHA1:40c6823d83d212a2ba486450b15320af72c9c4dd
728581 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 16  Next»