VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
รวมการค้นหา296ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 37 ,ไม่ปลอดภัย 259 。ชื่อไฟล์ “00无限恐怖” 87% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:ff257d986af52d898c681f1dec761fe4
SHA1:baccc00f90ede4f2cd6297f996ad9a38b9e5006b
2083716 PE32+ executable for MS Windows (console) 11% (6/51)
2 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:fe3be213dcf3861adfa92514312e8520
SHA1:9efc88bffd942eeae0e803ca11fc35cedb18e12e
66560 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
3 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:fad5ed1f261f283eb9f1e6a86dc1657d
SHA1:3616cedd1803cd755224c631c91b5ea84d5b3c5f
439012 Zip archive data 7% (4/51)
4 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:eceffb3f07572d1f6a5fcea509e4a2f0
SHA1:c1eefcf3a000a7738a16d52aceefb482cfbaf249
3032224 Zip archive data 15% (8/51)
5 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:cd2b1665b936c84aa1878c7baf64abf9
SHA1:293dc665fb461e6195f59245866b10c3a984fcf3
420685 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
6 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:a52668a3adada07b0f203c231286a84b
SHA1:5fb1fe3b0e2adcfbdcd3766d89cae8278d4b9df8
5466370 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/51)
7 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:78ea5f2ead926288be5b51e2fefa9019
SHA1:20ce7aa7e93938e45642950484751ba58fce34c0
1050 compiled Java class data 0% (0/51)
8 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:4ecc3e3b0ae95ffe009188a9684a98e2
SHA1:49d50992fa1e3092abc83cb22f1ba6b02cdd4d52
2696434 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 19% (10/51)
9 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:24c2eedb7c59bf96181400d02e54aab0
SHA1:7902283dc764e935335d396c14f301c116e27955
206181 ASCII English text 1% (1/51)
10 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:d7017c685fab1e9b30a337098b55b23e
SHA1:9a7db723c90a5ca733989a188a9b6098b9988956
2061055 Zip archive data 9% (5/51)
11 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:2eee5d76e71a172b39d0ab89ad2f2403
SHA1:d71d9a5e341ed4b75a3e1ae60a6afbd09bef7cb9
176128 data 1% (1/51)
12 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:ed48758560ac7e836207f01a42c9bb66
SHA1:0c0094118d4440f80819c1911920a3b5f99554b1
50623 PDF document 1% (1/51)
13 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:ddff21cc4510d469c3fd0464c4fb0336
SHA1:96806d0d226d9064a06f08e4a82b25277dcbecdb
102520 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
14 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:cf1d2d9f7b44cd798b92cddf486be707
SHA1:8ad60bfefc0bebf15fb62b9d5730285e705b87c7
416256 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 9% (5/51)
15 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:bfb388b24a56c10d27884180fc7324c6
SHA1:a106a80d75b066c2c61753322689d71e25b9471d
831565 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
16 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:ae9b2836da228b52eeb9e09afbadcced
SHA1:7beff9bceb8fc7297e160331fe270dbf1f02f576
1625728 PE32+ executable for MS Windows (console) Mono/.Net assembly 5% (3/51)
17 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:9e03e8aa12494c4c491c15673dd30495
SHA1:ef2260733c893e30a7b6d9645801aa4b98e31e68
258720 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
18 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:441d8a82e3cafab1f16b02b3b9203478
SHA1:a1d5109514c56086b0600dd8739ccc7780b0f8a4
114033 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
19 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:1fd1ecf442d93d3f5953f18ee4ef09a1
SHA1:5a9b07061b8759143d1c82160d029ca81e550316
100876 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
20 ชื่อไฟล์: 00无限恐怖
MD5:855571eadf6f58e195be5d52885940fc
SHA1:6664f00125d2139903dc7e1e5685fd3c8837a36e
420699 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15  Next»