VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
รวมการค้นหา293ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 50 ,ไม่ปลอดภัย 243 。ชื่อไฟล์ “00明末边军一小兵” 82% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:ff1659614073792bac28efdd36791494
SHA1:b0deb6f4e347338e0deb24887ea92d9e7a97a126
9248768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
2 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:fe2cddef567cebbcdfea97877cb35e57
SHA1:ec559e12de6883a72d9ac7b8e724791182779f2c
79254 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
3 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:fa085121d805c5348cea043fd8f21ff9
SHA1:0bd3271a51902fbd7e4621f0971c0fc6fadf72d2
420691 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
4 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:ec088b90eb718beb0fc9075a7ff38650
SHA1:78d31065fd589bebf7df87beb31d593db08c3ba6
238080 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 1% (1/51)
5 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:caab412155944c66eb50cf8234ee1393
SHA1:78c404efa08100329725775fafb86640c8f1ca52
559912 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
6 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:a2629de2c59f468b24c9fa60e9ea6625
SHA1:97ac75a9ac6b185d57873a16043b215e52bd06ba
1100454 Zip archive data 3% (2/51)
7 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:75da2f07252ec8d2ccf3e0bc49b1d5c3
SHA1:8da98119af53e759341bfe16fe598b724b65a90c
911968 UTF-8 Unicode English text 19% (10/51)
8 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:4c10c54bd8bd39076bec87b0e9022288
SHA1:c183ae8cb2986cd2f07e772a24c531f4a7206830
333816 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 37% (19/51)
9 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:221b3aa39557fbf4b716d60d88d9fbf2
SHA1:97b1d3f84b4b49369b966bb116135cfae7c490bd
18491 Zip archive data 3% (2/51)
10 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:359449400c62dcd1d14fe5d72cbaabff
SHA1:7b7bb17e1a6c23b04218dcd9dff9fe86ba14694c
2722 gzip compressed data 9% (5/51)
11 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:2aec4ee537bfb44c8396334a37ee989e
SHA1:219d27636c6399acba195aa287b76cc6f047a50b
101877 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
12 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:ec275b5abbaa4ecf3683d02c46a006d2
SHA1:f05fb98e70cdafc0c44320e205ad2e2fb1394116
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
13 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:ddf3834f898a02db4643355146f4cd72
SHA1:df3f677ad58b8e0bcd24457cccef9598b438fcbd
100028 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
14 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:cf0fc142b227e6226538c9c188e27204
SHA1:9ccf0a21dd5738829e0181fada0d9a05ca4df71c
108045 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
15 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:bfaa74b120d818752e0aa59fdc4026d2
SHA1:5df540def23f5ac9a4b20387a224f0768a11634a
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
16 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:ae927381703e859459ff1baf3b745c35
SHA1:0d15b5260d2b3a20e3cc886200ce442774ba3919
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
17 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:9cf068ec19de6864c777b98cbe8a0dae
SHA1:009aa4509fdf4db2db3491f7a7c7db6ab32a524f
7785 HTML document text 0% (0/51)
18 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:8b79747089e17f6f820718b19cbe8686
SHA1:99047ae105bcaca83972f2381cc689c4e643d8dc
117552 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
19 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:66828d01658d16cac2dbf4665d178985
SHA1:2e9a1f81d43a5ccc09c7774730c3326c23ddefdf
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
20 ชื่อไฟล์: 00明末边军一小兵
MD5:41b20b3de93374879a33a0754973bc56
SHA1:e7db8d347be07049593822ecef91a9813a903a86
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15  Next»