VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00星际战甲
รวมการค้นหา266ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 34 ,ไม่ปลอดภัย 232 。ชื่อไฟล์ “00星际战甲” 87% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:1757f48fe2afe9ec6a7264aacbbf4806
SHA1:ed82123ad9a26746d8ebf276be84c56a9ecf3a13
509 data 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:1ccb34b2c934e87007ceb2a01059165f
SHA1:c966e048301b7035d13ddbeffd9111eebc725e08
51712 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 41% (21/51)
3 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:ff3fd4daed021cae9c0b6d69df7d28d3
SHA1:f283be2219aa1bc94769df38fa4af0604676fb0b
73533 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 33% (17/51)
4 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:fe5a5a03173e6e19dd391c8570530231
SHA1:ca188b3ce9f2878783b40b808586fe88e85afbd7
97848 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
5 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:fc72c7ce02f4b3bc7e836950fd120829
SHA1:d59b3ae758c52996df27ecf6a6e542da1dfadf02
1558016 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 25% (13/51)
6 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:eeae8c98d3af5458002971562b156354
SHA1:27b3887f955c76733685aaf791d78b3d4a0f7a93
410073 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
7 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:d2159f6cc464aa9e336c1a4f359dbcee
SHA1:4c81ce86653c128663da8c6057db1fea564db257
3721 ASCII HTML document text 7% (4/51)
8 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:a9f71079c2ed80341aaaa4e7d7198b35
SHA1:bfcd9b51be7979e09626f9c16d7d39c88210856f
420691 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 23% (12/51)
9 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:7eb78a9974f31178dfd28dfc579babc1
SHA1:99fbc456a2c856725edb931e0fc0ff527f3594c9
559792 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
10 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:53849440cdcb0c0bfa3a84af93e418a9
SHA1:a75a05d9e542afc311a06bbeb6a0c446be3462fa
37873 PDF document 1% (1/51)
11 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:2964e8a1e0e9d4d4eee78c4a0bfe43de
SHA1:fceefc1f0d7b9ffbc05bfa9afdcfa9ed4dddc140
269164 Zip archive data 1% (1/51)
12 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:fc2e96aaf88faad3664801c2e786c454
SHA1:08af26e3ef8cde0899324d7f26767988e05f20c4
1393935 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
13 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:a04b69edeb5328d47adf5d42bbf48079
SHA1:0fbefdbd6cbabadc62628be46cf61073ab768c79
111163 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
14 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:8ea0049894715b556fcf1be7527de39a
SHA1:6adc41c1c77cf0d8446903d50dfbf6fb29134630
815104 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
15 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:6d158a55a3b6ede326a99a152f61bcfa
SHA1:f4b08cb4a47fdc0d3c6781605f97ebb43749bff2
286229 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 41% (21/51)
16 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:4873192940fa6be819cd6de8f7650033
SHA1:7298e4b840a8ab0f57a5c56dc7e3fcb54ce0a562
111387 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
17 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:244ed8485129921196f5c0a1f22464dc
SHA1:9a9c67d0ae2fcbf4fbc383ba39fb95cbf5b8d629
8483709 Zip archive data 1% (1/51)
18 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:89228165c78b58259c2e887f41e974d2
SHA1:b257090bb1fe1f131343dd93a9c82f5ea8a4b018
515380 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 13% (7/51)
19 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:68cf486f77f70dcbdeef0c4b0481f73d
SHA1:306fd2949107dc2390a20244bec35d01c9cc1b35
3182592 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 0% (0/51)
20 ชื่อไฟล์: 00星际战甲
MD5:4572b4122819190701951ba74f294f56
SHA1:3ade9615c74d6d433657538835c22ea4c221cbdc
3584 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (23/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14  Next»