VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
รวมการค้นหา266ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 44 ,ไม่ปลอดภัย 222 。ชื่อไฟล์ “00月圆之夜” 83% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:ff473efee05ada91e122cecdf9d5eda9
SHA1:f7f28673c73aacb6f286f24db042a2c18f540633
630784 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
2 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:fe6004468f0343657d6eb2295f69b5a5
SHA1:14f72aa8eb722081c1c5f70977f000c4326618c1
13671 gzip compressed data 1% (1/51)
3 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:fcf5cafdbe8a5260dcce9b7395b646d8
SHA1:ec4c9d89d43ec5218e5ebb71e53bccc810dc1902
33280 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 41% (21/51)
4 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:ef0e23ad5f757afe26d56a188ec9c5d2
SHA1:9db79204271703010a7fd3ef51f447c3403b437e
245370 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
5 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:d303bd1ecd270e889be45e6e1cefcfbb
SHA1:e1bd0255eca148bca83ee7c9378c4ecf1b1f2440
31839 PDF document 1% (1/51)
6 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:ab098e02414a0ce706354ef0ca7977ff
SHA1:ba5336c3e951addd0fe7a856de50fdd654ca6052
1067648 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
7 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:7fea67679fcbde4b533045b6c1836446
SHA1:b8a29eb1cad9fd5f6dfb3b1c1b1ddeb976505668
1394380 MS-DOS executable 33% (17/51)
8 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:54b696258c46f7803c4decd869ad01ce
SHA1:b46cbde7d625d6e0914f324bde5da4e16a6ee6b2
58368 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
9 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:2a8dab1e797d3c9b819890f6cd483308
SHA1:e2a9c900fb833f1e015d374584b349d77b96f6e2
39231 PDF document 1% (1/51)
10 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:e02d44e54c1ab297c639ba65c96ae905
SHA1:5e82c28596b494a1ccd9b811efefcd5c43700b89
651814 Zip archive data 11% (6/51)
11 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:d13bb08a441a52fd2b496dfa9433826c
SHA1:fd27be81327c95eae4a21290c3103a10640f55b5
76288 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 25% (13/51)
12 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:c201558e6113c31ec37e0e386cf55e5d
SHA1:0bc10c75f2f5c7c1ffc24284242f2a7c94215271
831565 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
13 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:b0e9a7b001ca28c9b16dfc7181618308
SHA1:852ee94e6204f8ef8b2c906cbd52f6e3d3cf11e1
39167 Zip archive data 9% (5/51)
14 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:a0b1fca41c76cc7bc8c5087843006845
SHA1:76bd9bd1b8afe0f7a80219650a002f039a2433e5
179806 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 39% (20/51)
15 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:8f03cc8fe3fc77991620dea6a7c49932
SHA1:1613ee2e0e532f203290a71efe27408f151d67dc
741376 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 39% (20/51)
16 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:6dddfdb2dee713762a97cdc489f31f6a
SHA1:3ade79b635aa8542e88d93747c9414fac7f96fb3
542758 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
17 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:49554f5ce8c5c81cf96e81e59e8313e3
SHA1:e47132bef90e036b00349014fba1c54d17883a4d
98974 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
18 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:251914831a499f7051087a087b858de6
SHA1:fe69b1706032aa65f8cd0bbce872139c721e2ff6
1663120 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
19 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:69b510e47d29f3d16849a6440de8df83
SHA1:7fcdd7fc1bbea405fb83acf2f7761e55e85baf17
10240 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
20 ชื่อไฟล์: 00月圆之夜
MD5:46504b267e1a58302f44291314a31850
SHA1:f51d30990054e30b8b0d995590b2cc03bc091e2e
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14  Next»