VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
รวมการค้นหา275ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 35 ,ไม่ปลอดภัย 240 。ชื่อไฟล์ “00机动搜查队404” 87% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:495233f971801e400ea38b21d7e48c47
SHA1:64993e0b9dba8af0197420faea2fa91ad33ea6b5
9885560 PE32+ executable for MS Windows (GUI) Mono/.Net assembly 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:3b8f34739856e6c4efe716befeb5ebc9
SHA1:2f0205c214ab967f0bdc0704e8729cd09d466d73
63810 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
3 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:2d84b026749e35cea900c0a77254d77d
SHA1:5c86d7666f5d2c06c89c0e4334f15faf2a7d1088
11214 JPEG image data 0% (0/51)
4 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:200549167ef007788022389cf2e0748d
SHA1:bf718f9c38ae7b6dbc54feef4e642e3ce75e8eac
5998592 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
5 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:08b89d44fc3315dd79041177c9721768
SHA1:55879ec263db3aac6118ba5b201d008e58080d47
61440 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
6 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:0a65924e44752427a1e6ecf2ee3849f8
SHA1:6b0827c2163380afac40ada39cacc38874ab5ba6
315060 gzip compressed data 21% (11/51)
7 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:ffa1de71b9cd80512028b31b9017f46b
SHA1:ef8d22b4b7fa829ff5322b3b7f9857e405cabc68
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
8 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:feb446d600beeb6010723c55efe550fe
SHA1:b602490f5fddf5fdd1062b489addca095af9a668
214903 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (23/51)
9 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:fdd046859474c41beda1bafd50d83da2
SHA1:008d0c6b98d7d34191817565c820ae63e41ad0fb
166706 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
10 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:f46ba97a5252dc5961cc8ed05caa2207
SHA1:12ef03ef21fde6329cc65c9481835019649c0ba9
356352 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 25% (13/51)
11 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:e169f8a60873aa96b1a2acaedea9a776
SHA1:8b4a6d63289fdefe96bfddaae022b3e4f21a8d86
420675 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 23% (12/51)
12 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:ba6e3dae3ff0eeb1f5d39eb09bab7ce6
SHA1:e97bc3106e1472f5c8275caa105d630f69aae800
36291 PDF document 3% (2/51)
13 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:90255ce41d0ed84ea14bc899a786918d
SHA1:f7a37639fb8322fab5512c236c97eab4621e1a50
559856 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
14 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:64e82281f8d56a8245338a511d27d3cf
SHA1:d4ad43f83771b258897394ec1a02268e8837568a
420669 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
15 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:3aa0fe27804b8c8ec67ed0224a7609cd
SHA1:48fc8f7afc2eb522bbb616b55e4f73fcdbedc613
1179144 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
16 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:1024885111a942c96bd30f7203c8f76d
SHA1:bf5c270c9742c523fa02ff40f9d8f6c22b3d12dd
559832 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
17 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:d7d384c721a89c8e573a3eb544b3e881
SHA1:8ded59f25d2f10f2f299a1fd050ff67c69914790
442247 PDF document 0% (0/51)
18 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:bc1842d28bde930aba7ccece27cc3b72
SHA1:0c896d6eb94fc3d40f09df7e1076f38f674e2153
495668 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 37% (19/51)
19 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:9f546678b14a908ff47f50f749b1d332
SHA1:2d721db37dabddb154531b2d3324fb566134bd4f
49166 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 1% (1/51)
20 ชื่อไฟล์: 00机动搜查队404
MD5:e5fc4ab7d3b39fde90c15f01ae19809b
SHA1:eacd0c9f947e06fc82f5a48061d93fa47a75f2ea
53266 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 27% (14/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14  Next»