VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00机械师
รวมการค้นหา310ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 43 ,ไม่ปลอดภัย 267 。ชื่อไฟล์ “00机械师” 86% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:9621d7cdacd5d4b1a5ed9906813dd72a
SHA1:ec41c50e1efac8bdfe18b00126f8bf2712efb8fb
2873856 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
2 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:894c30b05371089a985c5067ee77b387
SHA1:d6cdc9e452a958b3d00ac786a68cdeae2149280c
15529 PNG image data 0% (0/51)
3 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:7c07af411c8acfa7c41dda4bba1e5b89
SHA1:6a5eccd22a6af2ec6d21b7d0762349e463591431
775 PNG image data 0% (0/51)
4 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:6f0408c74308efaaa52e3b2c6a41bc2b
SHA1:40d5d6663e3ea91d114a493ac2d00181240f4992
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
5 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:620adec0bbb12da620057a2183b75782
SHA1:2fde4c76edec384c26731f486634818b9c92941d
846 compiled Java class data 0% (0/51)
6 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:54548541ed83263743d43337b4075e36
SHA1:b9a0cb45631998d19597af65230de578bce6e1a1
3354140 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
7 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:46617b305d9401b142a0b22dd44ce611
SHA1:9fc0240b83cf59a948d092207e115cc7e384a3f8
549 compiled Java class data 0% (0/51)
8 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:38d97164717df68270ce4db68f8ce157
SHA1:21adc1ed614745190f5a71917394272a7c899316
20272 gzip compressed data 17% (9/51)
9 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:2ab0271d6078aedb20e8aee14ec2d71b
SHA1:ac0959b0d03deb26e087be035e0bb756b68a9123
36268 PDF document 3% (2/51)
10 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:1b93e3dde54554a6165e000629aed918
SHA1:0b0390235127104323613ca192bb54106a0dbbe5
1528 XML document text 0% (0/51)
11 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:03de1a37be4d464da6771b15e0c3c6ce
SHA1:437d844a7b7f4a396fb1a8063b397afd49c023b3
3629056 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
12 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:03fdee069b0f5db9cc24e4c976d1e8e0
SHA1:38124801f72fb574aa73e6727b5fb208a8f4bcf9
1013956 Dalvik dex file version 035 15% (8/51)
13 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:ff6e893506c88a94b3ca09eaef9c98dc
SHA1:7dfdedf92d147d3bc71bdec82142cf3da00b84ee
399388 Zip archive data 13% (7/51)
14 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:fe843552873438f27d4af2842e7680d2
SHA1:098348edfa6b90ff3531d6f55a774c626a205483
455 ASCII text 0% (0/51)
15 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:fda4bc881be5b04d5f1a3eb0a9c55ceb
SHA1:79134c006afc03161c18578af9d44cbbab3893ba
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
16 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:f1bb59126db2bc2fe6e1463a51948a48
SHA1:8cb8d9438afe6dd0ce6ddfe74f1e3c2053641f7a
10836 Zip archive data 13% (7/51)
17 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:d9b95733b829f34b364cc79b6374d70e
SHA1:95160792f0fde5cd5ac8bf2a8e0d6e49804e4cc2
92602 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
18 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:b2420ce21e23b6a2266646b01db45e7a
SHA1:121bbba54807c1377a405995812a434104cc8ad3
127811 gzip compressed data 7% (4/51)
19 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:8715fd67be6fc8ef56c82275975b9a02
SHA1:b478de598120408fa811366d78b058da97dd0b54
143360 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
20 ชื่อไฟล์: 00机械师
MD5:5b9abc7b6d78feeb63164fa28ab32ceb
SHA1:fba3e7e77aebaf7df92da531f7b6fa8eb169f640
231455 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 16  Next»