VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
รวมการค้นหา295ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 54 ,ไม่ปลอดภัย 241 。ชื่อไฟล์ “00杀死伊芙第三季” 81% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:fea60c4767afc5404b2fed611ae1b575
SHA1:1a4391bf4d36ed5935ced1db7f777e24506b3117
48568 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 27% (14/51)
2 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:fdc406e9039bd37919711ab8078dff73
SHA1:d94aeb94746ab9e1ecb63296f5940ec741e9e37a
413696 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
3 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:f3a816b9b5fa3961c458efa0fede780b
SHA1:560eaa7bea2c57ea63db6c042afdbd1d00b20efc
214887 Zip archive data 11% (6/51)
4 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:df2ce410527f25bbdf550a619004a20d
SHA1:361fc146050f57aa95a654ef5ddcccc9c9298d2a
338494 Zip archive data 19% (10/51)
5 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:b82ebfc22c3466c28fe1a7902fe0590d
SHA1:2bdfcd368f1fa4c84fe7a956a0d52cca7b5a7be0
20480 POSIX tar archive (GNU) 0% (0/51)
6 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:8d87cfd878dc603a853bdb5fdbf0384e
SHA1:1e23bde6adb4fdc69f230da825fa3d4d70e670de
2103 compiled Java class data 0% (0/51)
7 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:621567bceaacc0f8b039ad17b7d34cb9
SHA1:3de1e38c11babc845315ed9be828a18c40911527
6464000 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
8 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:3801c14641ecb98656fc5ff3b09dcb5f
SHA1:8a536418356c92def3360e506be38f420bf0a746
102199 gzip compressed data 3% (2/51)
9 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:0d2b762c74b86189208e1926b5667576
SHA1:1775a2a646d9cf0fa158e92cf0da7962d58fbd88
3929209 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
10 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:495a9d07e65e93137eb632a8bffbb1d6
SHA1:ac7ec34a3b8782018fb904bdbafbc318890a8e45
420699 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
11 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:e51fed9854c16cee89de4042b1ae4982
SHA1:9770be26d3aafba5fc46f723fe549e856f782b6b
122162 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
12 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:d5cae3cb569dc2a5c4265791ae87cfd8
SHA1:97b17b0e8963da613d97f2c3ba808234ede924dc
1037102 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
13 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:c707bc0cb1357515be99d676db33d846
SHA1:fa8423dc20079babd30076e228938f4ab129daaf
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
14 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:b690378607489f18728b51678b988e5b
SHA1:ec2ab6b9d131ded465b7807505a98fc3165810b9
307738 HTML document text 25% (13/51)
15 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:a5fe6cd5570ea0b8b800700e07b01515
SHA1:929e91b4151f346c638c342052d3afbcec4cfce4
561020 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
16 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:94b34ac6d8654d539698aa75d498158c
SHA1:6d0a043034b3c3ec2a8f0a9c3098ba57cc8cdae0
3763788 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
17 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:7aa7d4987ca3e1ec2c9abe45d8393f07
SHA1:c5a7aa80b4b7c95dde64d0e8dba0c0ac9f7f9e2f
3788076 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
18 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:5489fdb80e2daa583ca5fdda66eecdc5
SHA1:0045f95a7d0927a01dc1944db74b5a64215f7f6b
96596 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
19 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:3093e61ae3a625f9e5e25ce4e677c947
SHA1:15e9729b3d023cb0204cec11fabb8b46ddaa27cd
3859381 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
20 ชื่อไฟล์: 00杀死伊芙第三季
MD5:0b60fadc72e60621b0595f78f70f6126
SHA1:cc02ceaa73231c705e3d067b45b8e56fa18660f5
219651 HTML document text 33% (17/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15  Next»