VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
รวมการค้นหา292ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 39 ,ไม่ปลอดภัย 253 。ชื่อไฟล์ “00柳叶刀” 86% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:b763420f9d4d63d529e9f39bc17003c1
SHA1:144b58e19b724614de430c99b9a9bee929e11e2b
1299720 Zip archive data 9% (5/51)
2 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:8c9a2be1f58b3bef53c1154e4cc63721
SHA1:ce8dc7c4bd741f6eeb74a50efba31d741425053b
73802 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
3 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:6142f49a0d8cd6df75f1f6344d3f955c
SHA1:adfc032efdb1f64e15459811beac2c76dd5d78d6
790528 PE32+ executable for MS Windows (DLL) (GUI) Mono/.Net assembly 5% (3/51)
4 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:375d33a042a8243ba46d232425918dc0
SHA1:bfb0898de1d49a7ccf980edea7106c4422d40e20
6656 PE32+ executable for MS Windows (console) 3% (2/51)
5 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:0c0df2a429c09c4a1a46f6ab12920f8b
SHA1:c801982547c15bed9e12adbe63161ff95c35c1eb
35208 ELF 64-bit LSB executable 3% (2/51)
6 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:e4b7f62e13a7706d2f20824bb603c9f9
SHA1:9a3a74e84516ce718ff03aa372def7bfaf3a159e
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
7 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:d59131a82e83b101e01dfac5016b623c
SHA1:9ace02b3c20f563aa484cdef3c9f7da9b78fdc4c
420681 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
8 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:c6beeb24ad821f8f0020a5ea55768bbb
SHA1:59abf33ce41b84793cb6d54e45cea80bb8d051fd
47237 PDF document 0% (0/51)
9 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:b600c10f322c0f838d89c5d3ab52b7c4
SHA1:237d5c063797595cfe1acda4152c51594a3cdd24
3756952 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
10 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:a5a87ae12558de0bc350e310edc7a297
SHA1:686e6a8b6696e052cf44b2147aaabd5f01852497
3034912 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
11 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:9442806b331096403c2c5e5c0b27e7c4
SHA1:b7a12b4da6e9e79468857deec6e30b6f39ac7120
2302593 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
12 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:79aa363eb46a149e442b9b219aebd75e
SHA1:b60d1d6e58cba36e993d1d0f256c269aa7e50d98
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
13 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:53b0774a4a78b36bb1940ba4a9ac21f3
SHA1:92b33281c416b50498ffa4ce951c8e340fb02a7b
831565 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
14 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:2f95f981d7cfbb970f6c54b44fb0db13
SHA1:74dd9473f0052ca6babc18c13a5b8b600c2112b7
78275 data 9% (5/51)
15 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:0a741044a3ef3859a4e44d1a0046b18a
SHA1:5767719902b4680c3201fc380bbaa9b29d5115dd
112158 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
16 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:730f5517e55538ae82b56c1eb34b8cee
SHA1:74cc0690fd8439e1dcbeb5ba3a7f5dd3038ca4ad
94688 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
17 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:507ad6bec68790009f7950644fc8da5b
SHA1:4b0795e8e70570205b4532ec0eb1b43a8696c791
559840 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
18 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:2dc3f49ed0a32fceaa7e4d0aae3c5e7b
SHA1:cd4418f87fe2d45c3d7a7ffd5d32e9c6fbfc364c
84504 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 25% (13/51)
19 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:091c6317c0353f2aa9df429c01a42011
SHA1:aacc7a5996b468efb08741522adcf4413c3ea88a
123917 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 36% (18/50)
20 ชื่อไฟล์: 00柳叶刀
MD5:f1953e3a477f6d8c1571cb2ee23a04a5
SHA1:87b53bd95082b4879907fa899d63d325795f31c9
40112 PDF document 2% (1/50)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15  Next»