VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
รวมการค้นหา332ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 55 ,ไม่ปลอดภัย 277 。ชื่อไฟล์ “00法医狂妃” 83% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:792d8ac80067722c983408fd18613b76
SHA1:82993c2ec69d127f9d3a3c0fec641b53674e1ed2
394752 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
2 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:57c2047009675ecb4c8c2f6d9aa0f0f8
SHA1:14fb879478c9864b2770d5effcfac0de524c9fb0
128799 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
3 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:401bd1d2183ba372c587142cdae65d9c
SHA1:999d680fb566854bd438ddb3fc66f8188e121c47
278054 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
4 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:2836baf9a2452adc72c8f4714885f726
SHA1:e1bba13e46131ad7d2101a0fb4b172e75dac0019
2727952 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
5 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:218caf0cb91ab92ce880bfd8ac3f8b89
SHA1:0cf4d6ddf13c1632b60d76875902466d09748ad5
185344 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 23% (12/51)
6 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:ee9db5c419738ad29f92e5991dabadef
SHA1:bc63e40d463ee352be14445ad74dd30798f3c35c
728581 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
7 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:e94b57d3649b0f88cd1d82410cf71f82
SHA1:c9cc46998bb374b319a57cb82279c7250f04952e
1075 compiled Java class data 0% (0/51)
8 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:e4188f4a80c233de01a10fd35aee4c23
SHA1:61efe8e3d384210984e45a08eb17998d5e27d4d2
1110 PNG image data 0% (0/51)
9 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:dec3532d00354f79d30a4893b59b31bd
SHA1:b09bd0bb14242d7070b749f4bb5c00c5056558a3
537 compiled Java class data 0% (0/51)
10 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:cffcd7d797b3025b7c3bbbfc912eff62
SHA1:1c0ccf7ec344ae8840794ade4cccbee311dd0084
130624 data 1% (1/51)
11 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:bc9fc5b8c52ee20b9e82408176aeea12
SHA1:1827742a9fb8e837426eae4f4a930c13e3ccac41
1199909 ASCII text 3% (2/51)
12 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:a857630a613517febf838ad961e874d0
SHA1:b024dbf5c1512283fad0f7bf70bdd827c63c7efd
1963008 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
13 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:83ecc58e1f2d9e0c64e87a0e167d6b91
SHA1:32a11dedd76b68e07ccee9ee701c11aa0a28b199
112551 Zip archive data 3% (2/51)
14 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:54e8a03d2a0296704010ae6acb6dc483
SHA1:8fddd85f5f8b308ba32ae14fa26d52c5201718eb
371811 HTML document text 25% (13/51)
15 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:24aaf7153d0c95a5ff66d80343bb9e4a
SHA1:a2025901c4cef0b1b81c3ce0c656337c6aaccef9
315284 HTML document text 0% (0/51)
16 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:98497e7c5648b020bca7129c8ef3642e
SHA1:40cd499c0c25a8545644b7bd827f3be677948cb9
240048 UTF-8 Unicode English text 3% (2/51)
17 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:77e53673bb75e79f018b3db56761feaa
SHA1:dbb1506cb686a29b8751a773f47d408e3e406ed8
205824 PE32 executable for MS Windows (native) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
18 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:587451232f6220db66fbc278c40e1f9f
SHA1:eb278374d33f88ee87c22712f9bc67a3eb821ad4
38419 HTML document text 1% (1/51)
19 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:3acb9a6d9dc6ed27f39cef35d5f16950
SHA1:26e5b3aba6019c0cece8711638867c7e6e1b21f3
314163 HTML document text 21% (11/51)
20 ชื่อไฟล์: 00法医狂妃
MD5:18f588374dc897230dc1a0f66c336346
SHA1:306da6387b1faa45dc2da0ed7c10d3f28f22534a
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 17  Next»