VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
รวมการค้นหา339ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 38 ,ไม่ปลอดภัย 301 。ชื่อไฟล์ “00爱情公寓5” 88% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:74fac58225a01ad42f46f149aa37eea8
SHA1:d2bd738e94f26d7a335c289069b6a400d68a91fd
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
2 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:55474c63be9709d9d0ee06b342db74b0
SHA1:b4d81e5fb2c89b5e05e5cde404844411b9189fe8
98354 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
3 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:3dfa912e12a78fba93a2f80c1b9457e5
SHA1:54538ab34cbe026f5c7f7a635af8398c6a80568e
82548 gzip compressed data 0% (0/51)
4 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:261764bd8fdf65015daf3d3b83de73a1
SHA1:08df5db57c5db6c872ff019d919c55cca9b4918b
102307 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
5 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:0f64b7ed75057d981ec1e2933aeea0f3
SHA1:21cb62fc1d748d73b2062664e2845d35beb4f3cd
1003520 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
6 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:a2ba6db84647de41a076e56ed6226328
SHA1:e3174faf1ecfefb642358ed03f1f630aef4432b4
6657 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 39% (20/51)
7 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:77231ce362572e7e419f7b055a3f9885
SHA1:23a57db23fd314ab515c4b2a6a35bb8aeabf8437
188416 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
8 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:4906bd3251b76206d6a5b30903f546f5
SHA1:3cc3fcab132b6f020170288d53268027395b67ad
5721515 Zip archive data 7% (4/51)
9 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:1d86ee33e1a544faaccd03ce765fb3d2
SHA1:9e093da88427987145a2a2703cfb75f07f370301
93076 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
10 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:ee312c432ebe99b80d23c724b8744046
SHA1:1d76eb13e05546348300837eaff27ba2d3cf1330
90766 gzip compressed data 3% (2/51)
11 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:e8e8bb8d49637beff293fdafb607ff6f
SHA1:bb1a54a3158ec7f17db3c6cac42c16fdb02344f8
63813 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
12 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:e39e9bdb7e687b7841290ecd33e95c8e
SHA1:780f3eb78c82a8348a21abd1e29029155a3fe396
90526 gzip compressed data 3% (2/51)
13 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:de5a4a539dd8d7c93ad2d88a185f72c4
SHA1:d9ce390399d152058ef6c043f04dd5faf0655b7d
329728 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 17% (9/51)
14 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:ce617a74ddf2109a15a41c9dfdcacd60
SHA1:bfe88ccd15011338d429ce893dfa8a24627ea9eb
905200 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
15 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:ba9eaee88d0eacc4834f36d597f4a635
SHA1:281416e2947500febdb2045424abe8ac3b6c5b7a
2169980 Zip archive data 1% (1/51)
16 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:a66b5c7bde46f71cc66372c2700f5a58
SHA1:36609870118254b654ebbd4e73af197c784c1ccc
1875968 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
17 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:7f40966d5d6b604394c33fdee448d382
SHA1:cec85f53de8202c0becadb8335b42c9e8031b601
176851 CDF V2 Document 3% (2/51)
18 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:501d38ffe8fdde3aa50ce243c7b95f3f
SHA1:c6e883c1a3b708d6a91c88d41598559db6d17f76
370965 HTML document text 23% (12/51)
19 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:2023368ac19aadb1fdfb146d6acaca08
SHA1:3b673cd6ddc18924a3973484548311a226d2b72f
183808 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
20 ชื่อไฟล์: 00爱情公寓5
MD5:953a60cff6561b0321ac1318414913d4
SHA1:a1beb0e8c3152076924fee76b6228e5c5add5373
176048 CDF V2 Document 5% (3/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 17  Next»