VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
รวมการค้นหา328ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 46 ,ไม่ปลอดภัย 282 。ชื่อไฟล์ “00爱迪奥特曼” 85% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:676328867d4c9f33e60621988732ff71
SHA1:085dc932731d4c6f995b2dca9cc7d0b456d06183
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
2 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:4d7a4dada814ceee481cdd5013396705
SHA1:71d04a1d5c9302850f24a10b85cf66dd3c8af839
113891 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
3 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:361e3692862d5acd84e9bdf67bf4da85
SHA1:a96d5ab50f2c11bb1a5fb1e86efe0eb67967729a
813 ASCII text 17% (9/51)
4 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:1e7ff000c65ec4094c8b717f2fe574e9
SHA1:7d78d9df87d5bab1a61375b75605767c91a20811
594432 CDF V2 Document 5% (3/51)
5 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:08790fd8da21d76f4cee27ebde69be82
SHA1:49e9e56044f8e54f1b52ce130be0ffaafc8a2aec
831565 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
6 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:9526fcd76c7cb027ce12b5539ef7753e
SHA1:47792d89fcf69ce00934442e69e0b5a364f5bda6
1342015 Zip archive data 15% (8/51)
7 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:682d24acdc46b8498118233bf019390e
SHA1:53ff3180285298157c455b6aaf079c7c55c70ab0
105984 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
8 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:3ae1252f1a44c0dfa4c07d08b084eb70
SHA1:d9d59a8a8e87fa6e76f06d7e5ffa8ab95fd1ed95
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
9 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:0f181dacd6a196e266adaa47f4b83da5
SHA1:e9ea24b6c90dcfeb3de6bd023333916a55b614b6
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
10 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:ec7c982ade1439e4f6ff4b7f915a7611
SHA1:4785f896d9f2aaab9fae666eafcdc17c5824640a
991748 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
11 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:e72fe6a45a84b6f513d094bb9b566d06
SHA1:0a3e1d8c89be478210761cadf46b52c263dc848f
331 compiled Java class data 0% (0/51)
12 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:e1cd432fbaa6f34061ba2af162e3b557
SHA1:ee12014a29154a379c8da690cbbe20f6dbd4787d
36342 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 25% (13/51)
13 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:da91b4477c253bc353cb2ae1fefc7132
SHA1:bf13abf41083b5de68749f0bc3b1ed57e545c61b
2927709 gzip compressed data 7% (4/51)
14 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:c82dbb16f6b6f8f8821ada515a1d1e2e
SHA1:af6a7f0278f40e4bc3881d6f31915abbc445fcb6
3909632 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
15 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:b3d296941a1f8cee1f66f06ea99a264d
SHA1:ed755d615d83d0dc63828df0b3b98ad3c7378d49
39827 HTML document text 0% (0/51)
16 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:9fed2e2fe800b4cbb58a446d220c3e08
SHA1:3923800d4416d37434a90293c56221d574def5d6
40564 ELF 32-bit MSB executable 3% (2/51)
17 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:6ffa340edfdc45a46a4c6b6cb0076cfa
SHA1:1592df920e433ad427c51615ef14da1c710964d4
174591 CDF V2 Document 5% (3/51)
18 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:40433d83498d35fc3031e8ac0073967e
SHA1:62301ed22e30df2bc2d176ca24cb118fa8fbd703
14458 ASCII C++ program text 23% (12/51)
19 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:10ff7abb579450e8c0d5df62ef1cb50c
SHA1:7f8c04eec3527b84e45e3438d86abda9a2c6a87c
704512 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
20 ชื่อไฟล์: 00爱迪奥特曼
MD5:8aa01fd11c9395fcba4af07efe8face0
SHA1:39933200f10bdc8c3575f4eee179001f0b74038a
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 17  Next»