VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
รวมการค้นหา348ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 51 ,ไม่ปลอดภัย 297 。ชื่อไฟล์ “00琅琊榜” 85% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:7a90342867c55ca4509c1236d1fa9999
SHA1:d4f98042ef50749fee402cb5eff63b1f34f076b0
2727952 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
2 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:585dc0c474f55005009d277e587dd896
SHA1:9b914e1936be7f5ce4de767e959863bc2cefc290
2053 ASCII text 3% (2/51)
3 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:40bfd0946fb3725334a99445049ede03
SHA1:1229d65b654270e59ae3bb11bef229176e6ef1a1
831565 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
4 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:28ed0148fa87e25d7a341dc31a6828c4
SHA1:0ef48b8f161372a3fd8dc2756fd985148dc684e2
131106 gzip compressed data 13% (7/51)
5 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:1252e6994b78d1b994df3373d3ad709a
SHA1:2a311540a7f4ed6ca96ddd096785e8dd69ac89ad
123158 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
6 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:a9596af16d04b66918f326459cf18838
SHA1:96f7d8b7a774addf750e5caeef21cbbce5ed2503
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
7 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:7cec375932ec6fad8e81f968350ec937
SHA1:29019627a320a47d0673e8eea1d942cbc76d97cc
339968 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
8 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:4eba346b8d99c60a6682158afb2d0634
SHA1:913db7ce510aaf6926e80bb64d46e9f9f1bd5828
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
9 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:22d276d70fe75bae6bf6da2064c0a786
SHA1:fd5a3085c917fe9ab64543a7fc7661ee7d92709d
561680 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
10 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:eed07ada32e12c063e8897399fa062ab
SHA1:106473356f1d7789d43a25b163f9461a810c8d04
67584 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
11 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:e97ae001ff05a57c41b4e0f5921c2043
SHA1:351ddd4e72d0644ba463f6c9952215d413baa729
11918 gzip compressed data 1% (1/51)
12 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:e44efc5c222d344d60b895fae9896b71
SHA1:c4dc22a6d0e5bf551829999a77103c6d720e7809
3806 PNG image data 0% (0/51)
13 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:deef8e9be1e97f17e2303af34bab4fe2
SHA1:f14be5d8db6b9e488da612d3d7ab9cab841c7011
1710288 PE32+ executable for MS Windows (console) 11% (6/51)
14 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:d06caa1bd190c4d9e592aa7c94f6a3c7
SHA1:213d179011ee7bf8e2f665af28a4a80e02d812b9
288678 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 23% (12/51)
15 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:bd5bb8d96e950d9449273acd92fad39c
SHA1:d683e50c23e64e50b7f350e42ffd59f7cc04c0c2
65180 PDF document 0% (0/51)
16 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:a8e85a0b05326ea120ff7f62ad2994b9
SHA1:df47027bf8fd021bb3956f522c3f82c5e778da2c
749056 PE32 executable for MS Windows (native) Intel 80386 32-bit 13% (7/51)
17 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:8577a734b9c179c05865cdc02009b93a
SHA1:da52d71e6467e4d9968045208e83a7c2d722d737
299008 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
18 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:5650df0327ebcf32f53ee3200589ab34
SHA1:b1d229dc926a502400581e6d0416226b46ada4a3
704512 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
19 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:2643c744723500ca67454490b0570305
SHA1:11f41153adc29f75011373b25d9f58d3606971dc
831565 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
20 ชื่อไฟล์: 00琅琊榜
MD5:993e67f6855ee3319050e1e817c33ec6
SHA1:43993d6d33eb15c747da409a73f96bc62f9aee93
2577408 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18  Next»