VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00琉璃
รวมการค้นหา353ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 49 ,ไม่ปลอดภัย 304 。ชื่อไฟล์ “00琉璃” 86% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:6269e0dcdb8b356449c5ab7636189551
SHA1:ef4a9f5ec0c693c2685545de929eb3c60584ca11
106698 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
2 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:4a292e891a4a5b2a1b8106abc87937b9
SHA1:0a470f89ffb059e5ece80e0cb2a054073c181ffe
116077 HTML document text 25% (13/51)
3 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:32ac06a3f11d39ac28fa9e4fe992d06c
SHA1:aeab7d0aea0731e33b9f6b28b9681bf73117573d
508416 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
4 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:1ba4e90f7e87d8834fe4fa6cef7ed270
SHA1:b2b26aafa7fe2470541eb031b852f9761a0d4f35
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
5 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:05a4357dde7fa5514c3daed865aa0f34
SHA1:3eb290966bba7a3ffd822d9b921e6824036051e1
137284 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
6 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:90f9d54a1062c5b92f5c47140e179616
SHA1:04ad1a70eff896822483f5e8cff921186c19246b
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
7 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:61e1896990ab9e9dacd9498ea2318cf7
SHA1:d71dd595a0ee662edf86b9e1822c7bc7528f8155
494499 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
8 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:34b87a26345add2ff3aa0d6bd2c0d888
SHA1:d50e53c6a7297361ffd27fe2b55f54d08dcd3ba9
2325039 Zip archive data 5% (3/51)
9 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:08bcc06906dda26870546322a8ac404f
SHA1:b435472c2bed434ec61f5cd5ef346ec9381c7e4f
1109504 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
10 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:ebc4caab9b186816471bee5c74282475
SHA1:38fe2651940d53340f84a47114caa6ad773e3fa4
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
11 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:e672583572d4a96ae894e30d571bf07b
SHA1:dc04e1cced5fa893b277bfbbc3441a8212865aaa
225268 gzip compressed data 5% (3/51)
12 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:e1107412bde8337103d4d6473de3e041
SHA1:4f8daf9434e9530368dd767e802d76c56a9fe506
411114 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 39% (20/51)
13 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:d81d76ef73a3b42e9e618648a57a09e3
SHA1:bde660ce0a65596684280be38d28cb5b4d2e9101
548864 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
14 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:c54c1fa456313e4a6f30a5a2d481d4ba
SHA1:22d6bdad885041ba96183ed571a0d96a902a2886
1109504 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
15 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:b12cfae1fdb143d2d9c5ce382b079c4a
SHA1:de6bcb46558b58edd8ea4b0f0906ac65d69c9450
901120 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
16 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:99b45048883a47ae5478cf5d718ecef0
SHA1:a0563d97c49c60ca38018a975ffe10d9b08b28c9
9566060 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/51)
17 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:6999c94343f6869516a759b74c4cc07e
SHA1:9d5e508a5d23b9aac764c012db9868c94500e087
201728 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
18 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:3a152957340365a24f57e20c8237512e
SHA1:d287c3c1c76b309f34e5da3f5dfb703a81a5865e
25521 UTF-8 Unicode text 17% (9/51)
19 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:09fb49e5d875a1c3c75cdd25a53b0eeb
SHA1:bb2e99d66a4271162801090991438b53df45024d
754176 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
20 ชื่อไฟล์: 00琉璃
MD5:8692cb48499a0a4ae3143f9a32ecc1c5
SHA1:2723e3a87c2997a672fedbf3b9b10e17d0512550
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18  Next»