VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00白鹿原
รวมการค้นหา313ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 39 ,ไม่ปลอดภัย 274 。ชื่อไฟล์ “00白鹿原” 87% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:7520f2f4d92e7854cdb377b4a5046b43
SHA1:a1101443d89a8b01c19fd835f4033f931c044ab3
1470176 PE32+ executable for MS Windows (console) Mono/.Net assembly 5% (3/51)
2 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:4cfa7d9751066ad236eb8702effee02d
SHA1:99ddbe0936549c82d341d85bba3e0b152e018035
1671168 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
3 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:2446014e8ef6217d1d920f816f6913b9
SHA1:eaba3cdf7f3f4912db0f45ee6284da59a158879d
283660 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
4 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:a01222157be939ae462e289e050d59af
SHA1:5a2029afbbad04558d1a0ba6b9523d8eab3b41f9
6176860 Dalvik dex file version 035 7% (4/51)
5 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:92aa2377e6ff9e817c7d326cb5719f42
SHA1:d7f5b41707dc98861d9c507e842c4848ebf10144
13365248 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
6 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:8589f267e090f9f2aa8fece592c9c08a
SHA1:9a8481dfb69e5ace8de1c3b537afdf5e0280038b
101444 JPEG image data 0% (0/51)
7 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:78ae4930ae8cc5d8ae6e1450f7ba0494
SHA1:b035ef4c40b00fdc26192698ad6ed42fa2e2851c
148504 Dalvik dex file version 035 13% (7/51)
8 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:6baecf02017a1af8ed2036516eadefd0
SHA1:e850521a30cc7cce4b908d8fcc4b233ba10b259b
2099712 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
9 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:5e6c312262b6c6c724d5bb20e5f6d1bb
SHA1:d91c29417fbe8f0b2353a006ac7b5b545e73aa6b
357 compiled Java class data 0% (0/51)
10 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:50fee1643e177556f72c665033c0f7e9
SHA1:a67e2d18ea8dd7daec43e83066f025b46fedda15
65 data 0% (0/51)
11 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:428baccf77f6d94001d2abd094fb172e
SHA1:39327838ba9e57ce64cff05e5fb2b158242d351b
176413 ASCII C++ program text 5% (3/51)
12 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:3530e857844720b2048bc206ec87c719
SHA1:7b0c7871c2de854fdf8a421df9d69236b40406e0
748 compiled Java class data 0% (0/51)
13 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:27391efb0c56fc2213a92903e27f6ef3
SHA1:fb06f0f57ad03773494f34fda4e0342fd2eece43
421205 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
14 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:15c3406301181ff7056cf509029a2fbf
SHA1:629a1fe95e8b0dda70d655b35ab370a0a57f87a4
81 data 0% (0/51)
15 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:1aa52c71a18534ed74036aaa6247a01e
SHA1:9b7111d0cd8304dece4ebb7dca9cff1f3dd8fbcc
43706 gzip compressed data 11% (6/51)
16 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:ff6bfd7096d090239c05d60978e4fa15
SHA1:63f7f2a5aa65a5eb577c87c4971ee24a1299ac00
1084469 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
17 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:ff30e7b2c99efab1356053628afe2d41
SHA1:0b9e88473f4131c522c5b3eb4b8bc273db27cb64
1484692 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 39% (20/51)
18 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:fe49a55d33c6c805b0fa29c58ce65924
SHA1:025dcb8fa38c1505de699af3bac83326a7c3bed7
420661 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 19% (10/51)
19 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:fb8f7903ea9bda570ea94649885ba55f
SHA1:bf4b7e38bd979cf2d2eb315905e1f6454c8ec4b2
1036 gzip compressed data 3% (2/51)
20 ชื่อไฟล์: 00白鹿原
MD5:edd71f81d8e839c91da20882fa4475d3
SHA1:994e7ab50a809c95c4f0a387223c2715fcb99173
39030 PDF document 1% (1/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 16  Next»