VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
รวมการค้นหา269ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 30 ,ไม่ปลอดภัย 239 。ชื่อไฟล์ “00盖世双谐” 88% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:fff6a6f6ce8b7ba8a676d3f211d6ae00
SHA1:a66da1b7f12102d3a98d74731884c9031682badf
610818 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
2 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:ff0c2f8d1a0b2a79b76d12861cc1b33c
SHA1:a00bdde53774138b23b7eb10f75d6afbd11f4fbc
36167 PDF document 5% (3/51)
3 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:fe21919af084ea28c6e46a8160646b60
SHA1:5a827941240dfa0458b89e799d6ae300a8030049
223422 HTML document text 21% (11/51)
4 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:f95dadfaa5a46acaed474c1d01da3c92
SHA1:57f22c4b4230097a684b34b393c7556e1c8d8f0d
96444 Zip archive data 19% (10/51)
5 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:eb3d57480ddb8088b3193072c435cda0
SHA1:25c3723eebd6ea309ee8e74ad036a893d0d45c88
3108362 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 1% (1/51)
6 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:c8c9b88ddb0aa40417d2c2b91cc8fa20
SHA1:dfa708626353b9fc1981bd92dc0fb4864711dfbe
798087 Zip archive data 11% (6/51)
7 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:a0004391fff4313b4fe38fe0bc7a768b
SHA1:57d27671a8b6b135ec178bf8d32aeb75ac84f53e
2630713 Zip archive data 5% (3/51)
8 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:73e914cd31d36013bf0501afd749eb41
SHA1:dfb51821727303d17013dd024417572b40e758e9
211191 gzip compressed data 1% (1/51)
9 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:49f611270c0bffbc17b4ba15ecf2edd5
SHA1:70f479fc1f8be1bd8038137374d4cf966044ea90
420352 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 33% (17/51)
10 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:1fd0f4128d83075372c7fddbe6fa256c
SHA1:c6831bea51d8969c90e6798379213a5458d1d5b4
1251 compiled Java class data 0% (0/51)
11 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:8c226a4c56510eb2435dd28a73637a42
SHA1:501a187e14fdfbb93ae5a863ff9109f26bb17d00
2972672 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/51)
12 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:612e1f28a04f7020a58ef518c93509b6
SHA1:3cdfff8a03d93b158be9d1e2adbe7b9ba32d721b
1030544 Dalvik dex file version 035 17% (9/51)
13 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:eb7c79b44f49c12e441f13be9a086fe0
SHA1:a07c25dcf491501a7918a7cf2d69e8ff44876bec
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
14 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:dc5236554c7888a41c3db92c046361b8
SHA1:4ff060381112b093c93f02cd1c64bfcb3ef76046
931 HTML document text 21% (11/51)
15 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:cd73c1a0749d0067445665f835bc495d
SHA1:62a42eee8add1c7be8d8046c2f12441acab5c483
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
16 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:bdb6229e6b4d50d18b2c27531d56ca63
SHA1:b3dc2bc071e3333d5d48e4f5d865d786e1eac0b0
8860 HTML document text 21% (11/51)
17 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:acb996c480916450b97480cae8e7d5da
SHA1:9e74e73cf799949ad6c444494c9012f604a7f368
333950 HTML document text 21% (11/51)
18 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:9c18bb34825924896c32a8eff95b95c1
SHA1:a5eb905c08aede4a8a46ecab7458c62e4b469dd3
440927 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
19 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:8a3cd8ba4ad1ecdf6bdaa8d7b0d362e8
SHA1:e2f7ae37d5f58cb5993a75e9f1396f248b19ce16
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
20 ชื่อไฟล์: 00盖世双谐
MD5:647b60342e6d132029f9c97792c3537d
SHA1:4d54568b328f96be658851a294326bad1595e503
741376 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 39% (20/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14  Next»