VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
รวมการค้นหา288ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 39 ,ไม่ปลอดภัย 249 。ชื่อไฟล์ “00碧蓝航线” 86% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:20d8c7e192b825c76b01c00188ac6a52
SHA1:18f7195b94f50afbe3c1a38c2a679cf82160d3c7
2213406 gzip compressed data 1% (1/51)
2 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:cfa5c0984b193748778ddeb2f0bed357
SHA1:544d7c37879663be8341c836d3609511c26c559f
403456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 13% (7/51)
3 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:c79c68aac81ba39ae3cb74d955879e87
SHA1:346b718d3cfffd72157bcbda3d783f33f54d77a3
546 data 0% (0/51)
4 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:bf66fb3343631c8bce0dda183102222a
SHA1:919cc75f25f701542f8f3fdbab0255f499da2d12
762 compiled Java class data 0% (0/51)
5 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:b63aa362be71cad68d79db18671eece1
SHA1:54a26bf5b7da175d41007e0aae2eaaa7e17bc0eb
209950 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
6 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:abb6f81eb908fafd8ff53b264472ec7f
SHA1:61e6ed078c72d84a5fe1fcc04dfb5f7ed4f06621
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
7 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:9e929b7c7d46dfebc8a158c2230a2831
SHA1:53380cde2f870f6bc05902556de6e4c9d1201e41
114688 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
8 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:7859aa69b421e035cede3ad7e220a488
SHA1:2f0c44e21eccd87fa2e3f2ed79e8e7109eaa943e
73802 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
9 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:5042dfeea2c9d0a0dd19efdc665def0b
SHA1:e9bf6ce373109eaa8789e60a1bccb5402610dc32
99840 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
10 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:27aa46c96ed88aa6f70d0982c89931db
SHA1:070632d4b78b60b378a572061db1e679d7f1e839
756182 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 23% (12/51)
11 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:a12b3a11be92bec756c853b23e8b1d46
SHA1:7b5fa7cf8ad10de6913ec69c0df27a47c3ea4b11
40380 PDF document 3% (2/51)
12 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:93d80ec40d63c04d9273aa530d097570
SHA1:95c276c352e70dcf572ff68a926f559ca4af237e
58200 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 0% (0/51)
13 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:86b8c2b38fe031c67757c8bfe9d004f4
SHA1:69b7cb77f7e5bb4df0f37c25a0fbf7e6f22795af
3019776 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
14 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:7995f16133a1a666eb58093e34e8399d
SHA1:d6d62909c30468279c5462f6e7fa6aa296a7b431
392 data 0% (0/51)
15 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:6cb12b86cff7ca67c82fa1e3cebc247b
SHA1:a392b02d50c20fc12ef85958515d1e3942fb808b
354511 gzip compressed data 21% (11/51)
16 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:5f636beee4a973ecac9f8c66d63c399c
SHA1:306eb4de7ac4a47055b46e5ec0afaa7dfc4462fb
37704 JPEG image data 0% (0/51)
17 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:5211c58949162323b3c8977ad881b138
SHA1:4086b015e635a5c0ae267891dcd98cd2a6b7eb75
38251 PDF document 1% (1/51)
18 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:43908d96bb9861a9236c2272aefa5af8
SHA1:5d358eb3e678293cf64231196b7a67e836423379
4468288 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
19 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:3670e777d89b7214ff7613e51ff77506
SHA1:fa8233513a04303be221a6b876a139829ad7e2ad
107520 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 0% (0/51)
20 ชื่อไฟล์: 00碧蓝航线
MD5:284f7b7d3881aec89eaf8635e66d671e
SHA1:af2deaef1e5a7a4543889da0dd543523134700ea
793 compiled Java class data 0% (0/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15  Next»