VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00神印王座
รวมการค้นหา214ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 30 ,ไม่ปลอดภัย 184 。ชื่อไฟล์ “00神印王座” 85% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:750eb835d0cd05ab3fed98f601958b2e
SHA1:37e58b1c8faa0951b7d8d5eca5416358c3869601
923353 ASCII text 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:5551c202bd7be5f759f06fc311aded7e
SHA1:b1f56a63e3ffd09f45784cd8ca0422ae77607b30
14309771 Zip archive data 1% (1/51)
3 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:3e004f2bac38237adcef20f2faae12c9
SHA1:b9ddb253aef1e5f4b8573f068cacdd086849f6fe
2893760 PE32+ executable for MS Windows (GUI) Mono/.Net assembly 0% (0/51)
4 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:2643609963328a5798845a256166b2e2
SHA1:d24abb0b521d14d8955521f475e1fac793b98684
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
5 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:0f9f93dd97d13638d3415856f32d488b
SHA1:c4f13e3a405fa612a775d229c06dc7d336109f2d
837663 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
6 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:a32c42cba32cfcabb70cd2756e7110e4
SHA1:fa9914223b852be82f1f421ea5d234fa2dbbd766
101736 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 25% (13/51)
7 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:775eee319bf832f16d00da709a2beafd
SHA1:f5fca7bc131dab0639896212d0b86c488612684d
163392 ELF 32-bit LSB executable 11% (6/51)
8 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:49639de660cee7f2774cee22c2a41570
SHA1:e02b4b2ccf4d88bfb70d5ef54e35a6e55dea8aae
120373 Zip archive data 5% (3/51)
9 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:1dd038c8fcec80e0fadde97889483d27
SHA1:7228067c405b4c0d8bfea16832a3e33078e4cece
159744 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
10 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:ee3ccdef066612015971e2e1d4edd8cb
SHA1:89e6423802f46968c3982ed3bbd2c746fb0adaf2
199901 CDF V2 Document 5% (3/51)
11 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:e8eab366038b2d505e6c1e2494adfcb0
SHA1:0e8e24e41774acfb6ef27e676443fe4d78954f0d
584 compiled Java class data 0% (0/51)
12 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:e3a16398b0dde4781c9725f27bd4349f
SHA1:a581318857d65723fdbb261b41df74f6bafa9746
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
13 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:de5c6a7b465cce00c44a0b11c7bfa4bd
SHA1:a7bb75ba5e184a13cb7317e5e27ee3e4fb61aef0
3749367 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
14 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:ce81c7fe197345166772cd06e12a5900
SHA1:d497961f342453a538c07dace83a8101b6de4e36
1768418 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
15 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:bad63d8d2a4fc0c84c9129cf6b4faa60
SHA1:7d00530534fd587f2ab5f880b021ef538ad19e49
3737603 gzip compressed data 0% (0/51)
16 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:a6724c1eabe8667d703924f11d387e07
SHA1:343755eb42aab3c4b0f3f2b4a29ee18a7a8c611c
13055 gzip compressed data 1% (1/51)
17 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:7f722f696a444ec22cd6d35d54587514
SHA1:4e06cfeba81de2e2d87fe010a5717ddadebe2bea
2595980 Zip archive data 1% (1/51)
18 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:502f7d2527153ab2d94b11e28005c1fd
SHA1:6fd91eece825826e1e98eafaca45a26628abdb31
65536 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
19 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:202c1abfb6c563ae42ed921d0b9920e8
SHA1:262f4f9e18657d1d5609d5d3d799de569529eda3
93304 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
20 ชื่อไฟล์: 00神印王座
MD5:953e7d60325409a391f52e37943ccf05
SHA1:4c6bbd126e5501d0d52fd2f3fa0aee4df0b9aca8
442368 PE32+ executable for MS Windows (console) 3% (2/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10 11  Next»