VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00秘密访客
รวมการค้นหา222ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 48 ,ไม่ปลอดภัย 174 。ชื่อไฟล์ “00秘密访客” 78% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:0456cd00ac18afb6dee3a60b7b19ab9f
SHA1:c59008ef618715469a8065d63926ee343b8bb9a0
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
2 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:8e1be1efc4648ede612d53d4a1213d59
SHA1:8ed0c6b1d2d783262955fb46a48dcc15302e40f1
188416 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 23% (12/51)
3 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:5ea69495fc72d80324919c2d5b93a67d
SHA1:8f334368439bad2ef4743b7395ee6272cf5a501c
892512 MS-DOS executable 25% (13/51)
4 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:322339f3a4720512fa04057535e4ab41
SHA1:bef746f06007a6a0fed6b5348a480f3b60e4f9d0
159744 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
5 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:c43de825a5846faf9423a970a76d4a78
SHA1:93d26aae7953da8f5fcdc9fa883decfeb68d9076
78275 data 9% (5/51)
6 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:afdff24ee84c4d7b6f5f4af852ae546d
SHA1:a152a7206f7a379920db27829ac179675d465cb3
843776 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
7 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:36fbd3facf260680541785ae949181cf
SHA1:5a0914cb96832cfc8c3e9f4fc8a9d19dc3506913
173634 CDF V2 Document 5% (3/51)
8 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:0663e1d82849b7ec1845ae38845ca1d8
SHA1:679749cad230480c9c4e35163bac4991f965e243
191488 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
9 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:84aa7d25017c180b7a6fc7437888c5b0
SHA1:eafba2ac1cb3ebf38b8eb6c515cf38d932feedde
1059745 PE32+ executable for MS Windows (console) 11% (6/51)
10 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:03b60f59004821b5e81a440ebee05d1d
SHA1:4a06e5525a6423cdccc4e8749e2dbf27806b3205
8784168 Dalvik dex file version 035 0% (0/51)
11 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:d7c382246a3f2fb0a8be1a3d47d1c353
SHA1:a7d26337200971cd7744711883db7e1ef2660ffe
271176 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
12 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:d0959f87fbb390c67371ca02169f1b2e
SHA1:9ecaadf23708422a4356257847cc2cef86e7ba17
835584 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 39% (20/51)
13 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:b148679067fa1859a4c746e5d6af16ca
SHA1:1d47b00d43d450f1fe7ae7ea1e943dc2416dbf49
15507 UTF-8 Unicode (with BOM) text 21% (11/51)
14 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:8d6ba23fc90f212dad6639a774914240
SHA1:24d8e304b91f4a464bc84bd353ce28650a0a60f8
32768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
15 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:6cd3ce7b4d09bb10b132f0db1fc42c04
SHA1:b35a789963b678da7b9efcfd6aad9441c8aebf6b
4277 HTML document text 0% (0/51)
16 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:4a379f74e31c9d6dc0bda3957b7e16c3
SHA1:791f7b5c0975268cd947f0eab6439c7deb86e451
1094912 PE32+ executable for MS Windows (console) 9% (5/51)
17 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:274809ffda6f8dcc9483fb0b53bb0e90
SHA1:db20904c7d5ac657855423654c2757e3d9ddfc92
477116 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 25% (13/51)
18 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:0535aefd01ce6869f383adaf49240aa8
SHA1:948d71f47d172c767bca57d8a1f020728764f9ba
710713 ASCII text 1% (1/51)
19 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:c918b750cee896d5d68fa374a8703067
SHA1:977ec040dccfd4b79bd122989de694aaff13e519
366016 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 39% (20/51)
20 ชื่อไฟล์: 00秘密访客
MD5:c0eebf573871764c4ccbd864714f6368
SHA1:333599198d19f6a6ad56c42f9f7621cee532eae3
1720661 PE32+ executable for MS Windows (console) 11% (6/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12  Next»