VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00红岩
รวมการค้นหา215ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 24 ,ไม่ปลอดภัย 191 。ชื่อไฟล์ “00红岩” 88% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:e803b8be12c1edfa2fe9d0f305e2c579
SHA1:bd6c1f15f15555021ecd245fd9a57412489e929b
981557 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
2 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:7e1c99bd63e4cd9e1b62938f37d6a350
SHA1:a945c494660bd2dd604138f7952f7580d9995b58
18744 ASCII C program text 1% (1/51)
3 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:e9983183b98be3a3c93e9434046c8434
SHA1:1096759c84ff550fb46a1f7ba1e8d35addefb2d2
100852 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 36% (18/50)
4 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:e231284416d34a376766bc70a38ca95a
SHA1:c5fbccaf9274cfced2630a395ef2ca26274a7956
63515 PDF document 4% (2/50)
5 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:c316f7aa2b3139fa5bb0fdddb0c196b2
SHA1:d4639e9ec29e218eb244d231baedc1a1a0ecb05d
655 ASCII text 2% (1/50)
6 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:a49be040c3c3162804222e6782434b6f
SHA1:396066c40c4dd73d5d0680b0588caaab22e298af
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
7 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:86ff22ee4d00dd344c98dfb5f2f53f1b
SHA1:c65319d4e78c846faa3345d3e3f20f410fe5b65b
3793642 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/50)
8 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:67f018c46ebea2adf0d1808dffb84f86
SHA1:661dee58e47888a1db03f05f0374a9cc83516fce
419328 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 40% (20/50)
9 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:4ab6e7ecb685ad410fa71b560c3ed85f
SHA1:bbb88ccf9adae81cb718492394789075e7e80bbb
959 UTF-8 Unicode (with BOM) text 2% (1/50)
10 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:2a65b12436afc718e113fa0405f4349d
SHA1:fd959217ca781d13c0f50c03830a1c2ae46bb7bb
2144 compiled Java class data 0% (0/50)
11 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:07918b2fbf896326d13dfc9d6b7f02b1
SHA1:8c7b1335724b322a01ef64a7bc0d713ce497713f
32768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 32% (16/50)
12 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:da48eaddf8c2435d55b56bb643fadfb9
SHA1:0684620bd12b6ca657cf4cfde38df359f78373ec
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
13 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:c7b14a396b7ec7a5460904190cee2220
SHA1:dc5dd7ac315eebc608c610d2dd56fab8f3816961
1016768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 34% (17/50)
14 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:ab7b2f1263e2e08e7cc6f36a30fa54d5
SHA1:711d39858f569f1f5907e65b6d31a98118bbffda
249975 Zip archive data 18% (9/50)
15 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:c14a0872616d408e3e9fb043a3557596
SHA1:7d76a3ca31c870282de319f091cdfed0f5cec96a
1890658 Zip archive data 12% (6/50)
16 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:b50a408918d32426217f97e8e724f687
SHA1:525e0a235b7d60260beff2e11a61c4afa348bacf
46000 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 36% (18/50)
17 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:a8754e559a513de4c778c6fbdabd049c
SHA1:b4ca23c459f1d89d38a845a7be2fa214e807a931
85018 gzip compressed data 2% (1/50)
18 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:9a8c259ed511b7cde9f61fb2cd50b75d
SHA1:3b43743226640954d19deb92d8bd7ca6805a5ef5
276156 UTF-8 Unicode HTML document text 18% (9/50)
19 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:7dbe99ac58285e664f99227bce6765a8
SHA1:392bdc1f8c089c1a91453e43314c845c8cd1cc03
449137 Zip archive data 16% (8/50)
20 ชื่อไฟล์: 00红岩
MD5:70baa2468bb9bac3d6b8db1d34b2eaa1
SHA1:a61f718e55ef650b62e2447dd1694477549d0fd3
991665 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 46% (23/50)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10 11  Next»