VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
รวมการค้นหา253ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 21 ,ไม่ปลอดภัย 232 。ชื่อไฟล์ “00红星照耀中国” 91% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:427d1117e6e2f2c1427af61ef18c3f01
SHA1:00beb14c8c15b0c4d9fd55b6fcb81c4539186104
95 data 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:3525584f60afa318c4ca5bff61af8a4b
SHA1:caface2344f4bb58fdf1d833a48aa92e97431bea
770 compiled Java class data 0% (0/51)
3 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:27240ab0636152b34e3743d7e5f17527
SHA1:8a66918d976c45b7f368ce926f528764ef67bf26
505 compiled Java class data 0% (0/51)
4 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:15aab2273a7ed27cb0176881d0bf7cbb
SHA1:dcfabc3699ca4f6240e5a278d474db8abf34e97f
83106 gzip compressed data 3% (2/51)
5 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:1a7546eadc0380d067cf9ec0400fd6c8
SHA1:3b161e97ab5df77716216542e40813fb4e5bc38e
83480 gzip compressed data 3% (2/51)
6 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:ff3023f138de29ee1105c2ee129a0975
SHA1:151602f199c6adbf8f42c3d563de77f7d2bd4349
15861 gzip compressed data 5% (3/51)
7 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:fe4901523a217faf8077fa307abe0eb0
SHA1:903c1d9f23cf2f38b274f3d134f5176b11a5b88e
130144 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (23/51)
8 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:fb889890fb4e1aef940aee86798862e1
SHA1:f3b33d72ffb84e16f807442256502bf75d5d4eb5
1179552 Zip archive data 11% (6/51)
9 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:edcb774e143d5a9ca1e8103c2a977c6c
SHA1:e32b78c5ec2e87fb388933cb8ce80f5f45260ed4
118784 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 39% (20/51)
10 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:cf47d07a264b6ae18a4817132385801e
SHA1:b86143ab0d7d3ce4947a48adc40868ad53d5637a
319592 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 19% (10/51)
11 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:a7391e46a24e62e86dc6010b6249ff26
SHA1:99bc3eff55e71f2da22e887e5b3c6f41094c7689
1168078 PE32+ executable for MS Windows (console) 11% (6/51)
12 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:7b84833ea02a6cf0ad02e90c790b002d
SHA1:daf23fef1b14b2d56011caadca302f63f22a2765
43520 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
13 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:50ec295e536feb444c25491c915a94b7
SHA1:15542ba8df15e43e65852f5978206d25942be88c
6352 gzip compressed data 9% (5/51)
14 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:26df7084e904bd8d024a4b8b02a5f4f7
SHA1:8d20813558373bf99537be67f8c8fc448545f0c8
193505 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
15 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:a3a7a20506cf99cb7fc32a2729d8d373
SHA1:78e1433b002208185c52a056ee33c7008c6e0e49
559816 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
16 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:6a9d191c67adb990a8105c3d2a468aa5
SHA1:57680b77ebc03d642074c5bb2cec0bef86418196
84942 gzip compressed data 3% (2/51)
17 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:ee1e0730d052e947b96f7abf119e3587
SHA1:fc3eb8d1497036402708d24834c8881339cbbd44
1663120 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
18 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:debe8531fb0ac47e2fce5798b647cae9
SHA1:738459545dfd56f64cb75e80ab183e729039ba46
42432 PDF document 1% (1/51)
19 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:cfe694b14f2ecf9e95369eace0449689
SHA1:94657a84f18465a14ca90a1adfc5c22cbc64082f
32768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
20 ชื่อไฟล์: 00红星照耀中国
MD5:c06735061b764fdc6e17c527d79b358e
SHA1:65be9eddb4b362c6a2da766fb95b340edf16c244
81511 Zip archive data 17% (9/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 13  Next»