VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00红海行动
รวมการค้นหา304ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 41 ,ไม่ปลอดภัย 263 。ชื่อไฟล์ “00红海行动” 86% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:4652811efeacf42c2e0bd4af6bb8ff76
SHA1:bdb5f28352b64c9ea4aeac52bb10a3ab58a752c6
333 compiled Java class data 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:38c6c4dfeeaecbaf026a42c6850bded4
SHA1:4eb19a701ca17bfef2d488ba579705ee6e4f66d4
861 compiled Java class data 0% (0/51)
3 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:2a9a79816e82421e8e4e8592046e4782
SHA1:af940e664f44dce008bc2a88f1f066e3a0c76da3
472511 gzip compressed data 21% (11/51)
4 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:1b7b75a43daa20e228dc99e12eb7b62b
SHA1:c30af978820a38b0ab1b7dd76d04f12da97adcd4
3785546 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
5 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:03e8b8bf08416239d7a3a11db193093c
SHA1:c481357274397400ed6353725012874d8087cb19
478 compiled Java class data 0% (0/51)
6 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:040ede329f7eda50eda9352bd98b46d8
SHA1:724021b6b0ab16afbbd370126a520a20764ff279
248912 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
7 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:ff6db0ce8b7b7e4c430939f464f0797a
SHA1:797a13dcb27cb644bf03e7b197383b2d996294d6
55339 PDF document 1% (1/51)
8 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:fe83d76d4b2b37e9c7ad0e9e132c698a
SHA1:1e78caece6b26ff2fe1062de049f2868ea06a434
307200 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
9 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:fda422948a9c3b7e9bcf357481d8b67e
SHA1:d8b2d7ba9818203194617e1b63e5144ae92622a5
3227398 Zip archive data 1% (1/51)
10 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:f1b7b71132cd60874d44ed94402a3200
SHA1:ee16fb4856c20defae8e7d4b84297d4444135fed
782336 PE32+ executable for MS Windows (DLL) (GUI) Mono/.Net assembly 5% (3/51)
11 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:d9aa9d7e4ceec3a39f22d99f357e89f5
SHA1:80dfda88dbe34760c51d5f58595172d92258a1da
5898794 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
12 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:b22aa40319e94a090cd034bd1b66cfc7
SHA1:d269ca16ce8be39015f4276c7ca5165d397100f2
1063540 PE32+ executable for MS Windows (console) 11% (6/51)
13 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:87075279af95f630dd1e959910634ce9
SHA1:aad55c705af6d3eb08b23b1387d23cd34aa8f735
458 data 0% (0/51)
14 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:5b6d3042534898fc855a4bea52a41275
SHA1:a78dec663f8acb7fcdf967e35b52c45cbf832186
559864 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
15 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:31ebde4a0bf1e36e15f9ce94809c9fdb
SHA1:c0176504c70f5451388a9e27c2bca35a6a51b2dd
415455 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
16 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:068f84a6a5081e618b3a30b39b93a153
SHA1:0eb99294f713999d05c35e2bd6359a4ad42fd8a7
159862 HTML document text 31% (16/51)
17 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:f794a1d2ef2fe4ed69846921a923171c
SHA1:b7829b439719dcbf870753f40014cbf81ca83ea4
2261024 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 25% (13/51)
18 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:e570d16057096f0d4d854c47f20f1866
SHA1:34f3b73807105a20c6c5fd942805c110e53ec423
51538 UTF-8 Unicode HTML document text 25% (13/51)
19 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:7b14d7ae3689d4b7858de9115687a54d
SHA1:c2d9b2f0560ef0b3579cde7ae3d160ded3b56d85
103767 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
20 ชื่อไฟล์: 00红海行动
MD5:d3bc4e8c37011e2a98bc94a68367a357
SHA1:6923254146d0668d51c04f8010966492bc29da7e
559896 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 16  Next»