VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00红猪
รวมการค้นหา122ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 15 ,ไม่ปลอดภัย 107 。ชื่อไฟล์ “00红猪” 87% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:ff58787eb856291987d4cc446249abc2
SHA1:a4427e2408dd224fed65535604f46d8fd64f49b3
40292 PDF document 1% (1/51)
2 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:fe6fad579468e077e9ee40ded28cb4b3
SHA1:8f61d809bb039d3d5dfac403d3076af7108048b6
386939 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (23/51)
3 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:fd8efe6fb73687f78e549a7b4a84f073
SHA1:db69b4d8bb32d83513d4234777cf163e1b77da19
1890654 Zip archive data 11% (6/51)
4 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:f03098e59f4a82566a51bd1be295120e
SHA1:d090f9f4c7c40d73c187c49ea1320cefdcd6afa4
1838885 Zip archive data 11% (6/51)
5 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:d60ec09780cabe7434e6fa64fa7345a5
SHA1:510cfc63e096e848b413b32558c4b2a4d33aa6b2
248659 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
6 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:ae14d8844992144609bc0bc10d7ec538
SHA1:832e14cc86881ed449e71c0907920ea817d9fd97
137476 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
7 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:832cb4273284ebb1de05c744f679639f
SHA1:323acef768ddf67ff6c913573724dd351a0069f7
39658 PDF document 3% (2/51)
8 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:5797788fc7645c53c53212af3e984679
SHA1:4f095f06def18b8327b7dc210ce4168252c81a16
80384 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
9 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:2dea783ed83767d485a0e4da7a5ccf8b
SHA1:f47739abc96b69dbe530469a04651fb96e97257d
8044 Dalvik dex file version 035 3% (2/51)
10 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:0273c22034f6a62ea4afeabc3fe4571c
SHA1:fde46a2287b622e209be5284907169a2fc3c5bb8
5368 MSVC .res 0% (0/51)
11 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:cf57ebbc5dc1ad0c49e493a65b7de42d
SHA1:29a7bf93ec12a606d1f397dd4928c2d74e094e32
52386 Zip archive data 13% (7/51)
12 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:3d97f62a5f57b0b7df210dc8bcaea9f1
SHA1:435f1b73cc4f2754864da89107b7081569057243
4002272 Zip archive data 0% (0/50)
13 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:292f938958eb371e2f68a39211566b58
SHA1:99a1e6ac7e509e2c1635302ada42a0e7b923fc78
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
14 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:15a3f3142ce10db792c45e53cff3d62b
SHA1:3aa4b7b4944e0eef244d1252838a30c87f088d5c
30924 gzip compressed data 2% (1/50)
15 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:0217626de18eda687102f6eda80a5edb
SHA1:38a3ca1d802760257e1fe26fac045d15e7f2d699
87819 PDF document 2% (1/50)
16 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:d2b972bd0bd7f094e07195e0ed67fa32
SHA1:335acad2c7b822035b943e1d1c7aaa0c688835f8
64155 PDF document 2% (1/50)
17 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:ccc46a327d9a473964313ba063f88169
SHA1:b8e43dc8a6ee1f34ac3bda5763af67c0c105a62a
157442 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 34% (17/50)
18 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:bf1bc4d9376f7b7cb005c5db3479d790
SHA1:462daebee702062b8c12f460e5f384186a5314f3
234238 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 10% (5/50)
19 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:b90b383bba8a6d20c3eb4249261b1279
SHA1:aa47fdc8382aca44475ceec90b81124ebf557c57
44079 PDF document 2% (1/50)
20 ชื่อไฟล์: 00红猪
MD5:b357180b5a49f52a5f776b2958019600
SHA1:ed99949b60a65304fb4fd498e6af264f9814d81f
103424 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 4% (2/50)
   1 2 3 4 5 6 7  Next»