VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00纵横
รวมการค้นหา289ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 40 ,ไม่ปลอดภัย 249 。ชื่อไฟล์ “00纵横” 86% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:4e09411918262077a3c66f9758d3f4ee
SHA1:07bfa8c2add028c0d1ed4702aecd14c6eb488623
508 DBase 3 data file (508 records) 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:3fdd3e1970fe7b144ceb0d04d98d45f3
SHA1:a5a38dc7577d440392747813742142f8617c1ae0
786 compiled Java class data 0% (0/51)
3 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:324e3395eaade70cc3094c123c242cdf
SHA1:171eec26c195ee499e04154747e6385b20f92e66
3506952 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
4 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:2462beaf534800860982077111cec3a7
SHA1:7f5d9441fb3f7a16b45cad66debbdb9535e0871d
812 compiled Java class data 0% (0/51)
5 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:1117433bde80d74ef84151104496ff33
SHA1:8376ac0ae7ebedbcea16aeac41c2461f62002433
162 data 0% (0/51)
6 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:1440048bfde8b6cdcbdb80911de0cd70
SHA1:84b73b085c7ce2b2c0282727fb61ce316c92daa1
2630967 Zip archive data 5% (3/51)
7 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:ffec3865778f7ae450ab9600e3ae0bf1
SHA1:878473b0c02e7ecd061edf443e4d22d11e4e15ac
420132 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 19% (10/51)
8 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:ff04df8d569a2a737ff19e6d90af3c6a
SHA1:e695d4cd57266ead17663339b29a0e68b4bad970
187749 PDF document 0% (0/51)
9 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:fe17ae9de180f21bd443214efa952032
SHA1:7312ac82f2b6cbe63da7144015919771b2c5082d
237568 CDF V2 Document 3% (2/51)
10 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:f8fd886cf1f9ea566a164856f9e7d84a
SHA1:82c5e85c6ae3c93e1b823f38d061f8d29233bd1f
434289 Zip archive data 9% (5/51)
11 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:ead2a71fd4bea267bbc78df351dfcaab
SHA1:bf7129d3bbf39138cab787715ac142d611539694
3803762 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
12 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:c75236952a404054df6648bcde9fbe0e
SHA1:795bc9e4d1a7ba2e8610728c367d0fa2d14a6f49
424 data 0% (0/51)
13 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:9e246bdda85293cd0523060069cecaa8
SHA1:38d760362a34ff82e55cb8c32ea8fdb35cc0784e
78336 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (23/51)
14 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:7257f22835be69c609a77f24bbfb0eac
SHA1:2c577931156da69cb4bd5a75c458d77fc0a2284c
295607 Zip archive data 3% (2/51)
15 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:4887bfb2062fd132022a89def5562f23
SHA1:c4ca7eb9f38a8dc2c8fe334ba97ce0e39b708599
2605056 gzip compressed data 5% (3/51)
16 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:1e385af99d7e5540b03d863a31f99106
SHA1:f7aebf7e5ff15044a8c1bee15d83aa6cff25a847
559856 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
17 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:c4f3d0340f7787ceb8990c29a24c0b74
SHA1:f8c459d7a4f4576b264f9f97cc1b834a38a214a2
23552 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
18 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:5fbc697a644f2566938d13a96336f21e
SHA1:1a8b91c43e82587e06568b11971ba9bd8cd12bb1
2075928 MS-DOS executable 13% (7/51)
19 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:ead796e99b35f8095e5e9b58b6111687
SHA1:8f9e3b82480e093d6ec6e341e65abbd12ee3a6bd
121964 Zip archive data 11% (6/51)
20 ชื่อไฟล์: 00纵横
MD5:dbc60fbbded28eb525747a8feb356a0d
SHA1:8a528edccf5437ce811be482c564763d6cba1c3b
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15  Next»