VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
รวมการค้นหา252ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 31 ,ไม่ปลอดภัย 221 。ชื่อไฟล์ “00绿野仙踪” 87% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:7f0995768e2e056a0071a1f183e4f152
SHA1:1ca5f13dc15324521047bc5ee039ff2ea54ba72a
389701 Zip archive data 5% (3/51)
2 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:5afa1fc05e813271bada2e7e9c0dc01f
SHA1:e5be86a6cc03098b16ef7e089662c0908fb1d71b
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
3 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:42e2d35c310571c32590eafa6eeb23a6
SHA1:0d61bf87cfd4ad587a90e4b592826613c946b721
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
4 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:2b22f73307a5212261ef0463f4c900f5
SHA1:1cb829ac2289f224e3f55261908fd809afde4b66
728581 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
5 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:14c8758833374b14583b83b1a2a0eb22
SHA1:e51aca9a0124d8d6c7021866418f70d17ff1ea04
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
6 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:ae7361bf43c9585c1f4c49b366350a6c
SHA1:3d8447314280b1f428b068dda952cbdd0bd32325
339968 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
7 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:821d1fb7b19847bee2826c760a3eaf95
SHA1:d3883d8d90e194e2c4bd8359b92fe154fa202ea2
522240 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 9% (5/51)
8 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:52f86f7b4ae054ec1191038d33aa38c5
SHA1:457f6a9ad4357f18872a257ffbdb5f331bb97377
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
9 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:26fc31ab82306659b846a2109561ad9e
SHA1:918c8442c5e76c7ae10daee8c89f48e6da4a681e
73844 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (23/51)
10 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:ef6a559e54540d56417cff02f802be67
SHA1:6d2006c3f7b075c5ed42c4e6da51058ea81fcb33
9003 compiled Java class data 0% (0/51)
11 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:ea0c22828ca1fc91a4a0601975817c0c
SHA1:f96a3963882a48dbbae406ec6b0a7a688272ebc1
1890512 Zip archive data 11% (6/51)
12 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:e4ccfff6e74c32a338b7c1a0f835076a
SHA1:5baa4bb83fca08401e264b5a88745940d2bff18f
245623 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
13 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:df5ec0530aa1c08fefef5fdb0cfcfc23
SHA1:d68c3f0909e47f524549666c32d32db587c8f453
120320 CDF V2 Document 27% (14/51)
14 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:d23e2e120d5309825531faf2317d09b7
SHA1:9086162268b4a0132a86289b889fe2cf3f0b2415
176554 CDF V2 Document 5% (3/51)
15 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:bf6aacfc91310f28df272e6d8e24051e
SHA1:4a26a6fbf78884245208683c8446ff62eca2acdc
336289 gzip compressed data 1% (1/51)
16 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:aaebd726f8b21d94716df4fe5f356604
SHA1:3dd1cc57abb751d1505be45e2b134516ab2b902e
270848 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
17 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:8a36e3c3a7433a86afb8def936b099b4
SHA1:f7347395e8ca34141cb1d40dbf2cee915255747d
172157 CDF V2 Document 5% (3/51)
18 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:5b31b3b3b1f6c3d8c0839e47b848673e
SHA1:9c82d86e17d247d169ef1463bb664b21a52b4241
622592 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
19 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:2a63614dc1d3a99a9b563a1fc8e981cb
SHA1:bc5f49c9a01a5d2e24a29f9215e4f98f7960e3db
848356 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
20 ชื่อไฟล์: 00绿野仙踪
MD5:9c40c78ce502e672433253c3cbfbf933
SHA1:e242b07995130c0600113c555a2783fac890f0ab
1338030 gzip compressed data 7% (4/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 13  Next»