VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00美鸟日记
รวมการค้นหา5ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 4 。ชื่อไฟล์ “00美鸟日记” 80% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00美鸟日记
MD5:47049dd5b0303a0b5f2700d74f4944b7
SHA1:0558b685f40180b07778b2ac9592d6cb73da2720
274212 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 10% (5/50)
2 ชื่อไฟล์: 00美鸟日记
MD5:338f66eff31a13a97fb9e838a95e57ab
SHA1:22b020fd3c8cf479af1b2195e7d8575c6e826770
71168 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 18% (9/50)
3 ชื่อไฟล์: 00美鸟日记
MD5:202a27c3b3e8e924d10b8f95232f4f5d
SHA1:01d3918bb73163815e9cca4c94eea1f2026c69fa
34297 PDF document 2% (1/50)
4 ชื่อไฟล์: 00美鸟日记
MD5:0c400e9401e5144fc3b0d1124cee3a3a
SHA1:b80259389fd45dfcc5f3c5a285bd670f017ab47a
4194304 CDF V2 Document 0% (0/50)
5 ชื่อไฟล์: 00美鸟日记
MD5:c0c0ada6dd42dfe395c91753b6e65714
SHA1:81c47d52bf74bb6e613ec1671f47a3c622b00f85
199062 UTF-8 Unicode English text 2% (1/50)