VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
รวมการค้นหา250ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 46 ,ไม่ปลอดภัย 204 。ชื่อไฟล์ “00荒川爆笑团” 81% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:49e30d5e683cf62d5a2cfaa2ad7543d7
SHA1:1673fa9e95dfc0ad51435de2556b5ef68e4d7fd4
239291 CDF V2 Document 7% (4/51)
2 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:67bc8e8afc80f5f3807319c0f6c7676f
SHA1:b158ca908f74dd2fb91e54d00bbcdfb5dc8cfea1
767488 PE32 executable for MS Windows (native) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
3 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:4d9edb2dc9d238bd20d2c8680f5a71d1
SHA1:886dc81a119eed5d8d1a7b93334c4d6d25b3b4b2
565776 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
4 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:36670fc8a1dd8bb73d1a8fe2c39d5750
SHA1:bb07365d5b2eaabc54ec2a34273a439503a766c2
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
5 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:1ead9de3b35c517026d5c8187d3c952e
SHA1:e75d737c7487f834d6927ab9416ffcac7a7e2af2
20257 gzip compressed data 7% (4/51)
6 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:08655bc3c5b5553cc04dcf027bec95ef
SHA1:1541567b6087b09e9a4646566082d26fdcbdf71f
2720770 PE32+ executable for MS Windows (console) 11% (6/51)
7 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:951bfbca812b066bf95b15e3ba29fccb
SHA1:ca3c32f8a1baaaf40eeea84bf67df9282f8ade23
415435 Zip archive data 7% (4/51)
8 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:67f89a865105b7b046129b02b471b051
SHA1:4be4e301d5b355572c768e0194ae4527661a8106
159744 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
9 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:3aaa78a76ade6c970455ab7ac80040ae
SHA1:f1e409571423c9dbee3dc1ce2125e07c894caa68
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
10 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:e73b3bde15f63487ce0d8f7904bbbf81
SHA1:9a02699256705686842360294b9ee38b2e5b95bd
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
11 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:e1daa93dd23e4ea92025227e9205649d
SHA1:2b8e9aeb0ad24bbcbf58b667e58b7d2967725a69
196096 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
12 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:dac5b1f678adb47e3269bd3793a272f1
SHA1:3fa0289b940d743d0389b0f61c3ee167226c8bd1
85812 gzip compressed data 3% (2/51)
13 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:c83b5ae444253089d13ecfffe19d9a32
SHA1:5659ef527ba88a735fe9fc7d388eae1485c7ddbe
3376657 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
14 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:b3e02bf6e98666d07200c3499ae53b11
SHA1:8792c595f0686d1c6fd098a24ac1eaddc60729a7
78275 data 9% (5/51)
15 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:9fdd2bda0ce202ce45adb0677bebcf52
SHA1:f147480df029813e5131fd34b97dd2a4484ca5ea
754176 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 1% (1/51)
16 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:6fde7b1bd6156087a656dd207dbc3e4c
SHA1:07d9a5896a3088c22e3f91e6d2f2967d608c6811
1220565 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
17 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:6b96a3eaaa7a33c62b238b76ba65b2eb
SHA1:a684a57b80489ac4fc028503945c6ce5dc373321
308288 data 0% (0/51)
18 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:4bf09d34efa2341ebc37c887e493ac7c
SHA1:42fe12283536bc0105fd4e9f4cb218866a4b5e87
1109504 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
19 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:2dee7622340bc421cad319b220e4a7e5
SHA1:cf48f4f3b9e67ffc668dd57278e55c29fccdb128
761344 PE32 executable for MS Windows (native) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
20 ชื่อไฟล์: 00荒川爆笑团
MD5:0a277ccc2242be409f4bede6093cee4e
SHA1:e5c11852c795f9b2a919bc9c9c43ae3c1252d2b0
307776 data 0% (0/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 13  Next»